รู้หรือไม่ว่า....รถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองใหญ่ของจีน "Made in Nanning"


ที่มา:www.xinhuanet.com

รู้หรือไม่ว่า....รถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองใหญ่ของจีน "Made in Nanning"

นครหนานหนิงตั้งเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำด้านการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-end Equipment) เพื่อสร้างแบรนด์ "Made in Nanning" เจาะตลาดทั้งประเทศและอาเซียน

ในการประชุมสภาผู้แทนพรรคฯ นครหนานหนิง ครั้งที่ 12 ได้มีการระบุถึงเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำ รวมถึงเร่งรัดพัฒนาให้นครหนานหนิงเป็นฐานการผลิตที่มีความทันสมัยในระดับภูมิภาค

ทั้งนี้ นครหนานหนิงได้กำหนดแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมไว้หลายแนวทาง ดังนี้

  •   พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมประเภทส่งเสริมให้มีความแข็งแกร่ง 3 สาขา ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเภสัชกรรม ชีวภาพ
  •   ยกระดับและปฏิรูปโครงสร้างของกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 3 สาขา ได้แก่ การแปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง
  •   บ่มเพาะและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่เชิงกลยุทธ์ ได้แก่ วัสดุสมัยใหม่ และพลังงานทางเลือก

'
การผลิตอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง' (high-end equipment manufacturing) เป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมประเภทส่งเสริมของนครหนานหนิงที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาและปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเมือง

ฐานการผลิตรถไฟฟ้าใต้ดินของบริษัท Nanning CRRC Rail Transit Equipment Co.,Ltd (南宁中车轨道交通装备有限公司) นับเป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดึงดูดกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเข้าสู่นครหนานหนิง

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าใต้ดินต้องย้อนกลับไปเมื่อ 30 ธ.ค. 2554 บริษัท CSR (中国南车)กับนครหนานหนิงได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการคมนาคมระบบราง รถยนต์พลังงานทางเลือก และอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญ (ในระหว่างนั้น เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2557 บริษัท CSR (中国南车)และบริษัท CNR (中国北车) ได้ประกาศควบรวมกิจการ และใช้ชื่อใหม่ว่าบริษัท CRRC(中国))

จนกระทั่งบริษัท CRRC Zhuzhou Locomotive Co.,Ltd. (中车株洲电力机车有限公司) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทCRRCได้จัดตั้งบริษัท 2 รายขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการผลิตรถไฟฟ้าในนครหนานหนิง คือบริษัท Nanning CRRC Rail Transit Equipment Co.,Ltd (南宁中车轨道交通装备有限公司) และบริษัท Nanning CRRCAluminium Precision Machining Co., Ltd (南宁中车铝材精密加工公司) ซึ่งร่วมทุนกับบริษัทAlnanAluminiumInc (广西南南铝加工公司)

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าใต้ดิน (NNRT) ที่วิ่งให้บริการอยู่ในนครหนานหนิงเป็นรถไฟฟ้าที่ผลิตในนครหนานหนิง โดยมีบริษัท Nanning CRRCAluminium Precision Machining Co., Ltdเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนและโครงสร้างรถไฟฟ้า (เช่น โครงช่วงล่าง หลังคา สีข้าง) โดยใช้วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด์ขั้นสูงที่ผลิตจากบริษัท AlnanAluminiumIncเพื่อป้อนให้กับบริษัท Nanning CRRC Rail Transit Equipment Co.,Ltdซึ่งเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนสำคัญรถไฟฟ้าใต้ดิน

กล่าวได้ว่า กระบวนการผลิตรถไฟฟ้าใต้ดินทุกขั้นตอนดำเนินการในนครหนานหนิงทั้งหมด ตั้งแต่การจัดหาวัสดุ การแปรรูป จนถึงการประกอบชิ้นส่วนเป็นรถไฟฟ้าสำเร็จรูป โดยรถไฟฟ้าใต้ดินMade in Nanning ขบวนแรกได้ออกมายลโฉมสู่สายตาประชาชนเมื่อ 27 ธ.ค.2558

ความเคลื่อนไหวข้างต้นนับเป็นการเติมเต็มช่องว่างให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์คมนาคมระบบรางที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของกว่างซี และเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของนครหนานหนิงให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าใต้ดินในหัวเมืองใหญ่ของจีนผลิตจากนครหนานหนิง ไม่ว่าจะเป็นนครกว่างโจว นครอู่ฮั่น ตามรายงาน ช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ นครฉางซา และนครกว่างโจวได้มีการสั่งซื้อรถไฟฟ้าใต้ดินใหม่จากนครหนานหนิง

บริษัท Nanning CRRCAluminium Precision Machining Co., Ltd มีการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วหลายรายการ

นอกจากวัสดุอลูมิเนียมที่ใช้ในการคมนาคมระบบรางแล้ว บริษัท Nanning CRRCAluminium Precision Machining Co., Ltd กำลังศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพการผลิตวัสดุอลูมิเนียมที่ใช้สำหรับรถยนต์พลังงานทางเลือก (ตัวรถที่ใช้อลูมิเนียมอัลลอยด์)และชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง เรือบรรทุก และอากาศยาน

บริษัท Nanning CRRC Rail Transit Equipment Co.,Ltd ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาของบริษัท (1) มีนครหนานหนิงเป็นฐานการผลิตเพื่อรองรับความต้องการในพื้นภาคตะวันตกเฉียงใต้ และขยายตลาดสู่อาเซียน (2) สร้างแพลทฟอร์มการผลิต 3 สาขา คือ รถไฟฟ้าประกอบสำเร็จ การแปรรูปวัสดุอลูมิเนียมขั้นสูง และการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่สำคัญ และ (3) รวมกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์การคมนาคมระบบรางของกว่างซีที่มีมูลค่าการผลิตหมื่นล้านหยวน ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ตีตรา "Made in Nanning"มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นปรับปรุงล่าสุด : 01 สิงหาคม 2560
โดย : นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์http://www.gx.xinhuanet.com (广西新华社) วันที่25 กรกฎาคม 2560

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง