ศักยภาพการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลหูหนาน

ศักยภาพการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ของมณฑลหูหนาน

จากเวทีเสวนาโอกาสและแนวโน้มของการพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่ของจีน ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองจูโจว มณฑลหูหนาน ระบุว่า ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (2559-2560) จีนมีเป้าหมายที่จะผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ 5 ล้านคัน/ปี และหูหนานนับเป็นอีกหนึ่งมณฑลที่มีศักยภาพในการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ที่สำคัญของจีน

มณฑลหูหนานถือเป็นเขตอุตสาหกรรมรถยนต์ที่สำคัญของประเทศจีน ไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีบริษัทผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียงเข้าไปลงทุนในหูหนานมากขึ้น ปัจจุบัน หูหนานมีบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่นับสิบราย อาทิ Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. (中车时代) Zhuzhou BAIC Motor Corporation (北汽株洲分公司) Changsha BYD Auto Co., Ltd. (长沙比亚迪) Changsha ZOTYE Automobile Industry Co., Ltd (长沙众泰) Hunan JiangNan automobile manufacturing Co., Ltd (江南汽车) Zoomlion (中联重科) และมีบริษัทผลิตอะไหล่รถยนต์เกือบ 300 ราย จึงมีศักยภาพในการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ มอเตอร์และแบตเตอร์รี่รถยนต์

สำหรับเมืองจูโจว รัฐบาลท้องถิ่นมีความพยายามจะสร้างให้เมืองจูโจวเป็น “เมืองแห่งพลังงานขับเคลื่อนของจีน” ซึ่งเมืองจูโจวมีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญทั้งทางบกและอากาศ ได้แก่ รถยนต์พลังงานใหม่ คมนาคมระบบราง และการบิน ทั้งนี้ ในปี 2559 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของจูโจวมีมูลค่า 21,730 ล้านหยวน และมีบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่มีความสามารถในการผลิตและวิจัยรถยนต์พลังงานใหม่ 2 ราย ได้แก่ Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. (中车时代) และ Zhuzhou BAIC Motor Corporation (北汽株洲分公司)

http://hn.rednet.cn/c/2017/05/07/4286202.htm