รัฐเร่งพัฒนาเขตนิเวศน์ “Nan Ni Bay” เมืองเหยียนอาน เป็นพื้นที่นำร่องโครงการทดลองปลูกข้าวน้ำเค็ม

รัฐเร่งพัฒนาเขตนิเวศน์ “Nan Ni Bay” เมืองเหยียนอาน เป็นพื้นที่นำร่องโครงการทดลองปลูกข้าวน้ำเค็ม

เขต Nan Ni Bay (南泥湾) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเหยียนอาน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมณฑลส่านซี โดยเขตดังกล่าวเป็น ส่วนหนึ่งของวงแหวนการท่องเที่ยวมณฑลส่านซี ได้แก่ น้ำตกหู้โข่ว (口瀑布) - Nan Ni Bay (南泥湾) – เมืองเหยียนอาน (延安市) – สุสานกษัตริย์หวงตี้ (黄帝陵) – วัดเสวียนหยวน (Xuanyuan Temple) ที่มีต้นสนเก่าแก่ที่สุดในโลกอายุ 5,000 ปี และนครซีอาน ปัจจุบัน รัฐบาลเมืองเหยียนอานไม่เพียงแต่ส่งเสริมให้ Nan Ni Bay เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมการเพาะปลูก เนื่องด้วยในอดีต Nan Ni Bay เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญของเมืองเหยียนอาน มีพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกถึง 7,000 หมู่ (ราว 2,868 ไร่) แต่เนื่องจากสภาวะดินเค็ม (ค่า pH Balance ในดินมากกว่า 8 ขึ้นไป) และสภาวะดินเสื่อมโทรมที่เกิดจากการทำเกษตรที่ล้าสมัยเป็นเวลานาน ทำให้ไม่สามารถปลูกพืชได้หรือได้ผลผลิตต่ำ ปัจจุบัน Nan Ni Bay มีพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกพืชได้จริงเพียง 300 หมู่ (ราว 122.96 ไร่) เท่านั้น

สภาวะดินเค็มของประเทศจีนถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบัน จีนมีพื้นที่ดินเค็มมากถึง 1,500 ล้านหมู่ (ราว 614.75 ล้านไร่) ในจำนวนพื้นที่เหล่านี้มีเพียง 200 ล้านหมู่ (ราว 84.97 ล้านไร่) ที่สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยฟื้นฟูสภาพดิน รวมถึงการปลูกพืชที่ทนต่อดินเค็มและช่วยปรับปรุงสภาพดินได้ ซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการปลูกข้าวน้ำเค็มเมืองชิงต่าวคาดว่า จะสามารถเร่งปรับปรุงสภาวะดินเค็มทั่วประเทศได้ประมาณ 100 ล้านหมู่ (ราว 40.98 ล้านไร่) ภายในปี 2562 ในส่วนของมณฑลส่านซีมีพื้นที่ที่ดินเค็มมากถึง 370,000 หมู่ (ราว 151,639 ไร่) หรือร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ดินเค็มทั้งประเทศ โดยมากกระจายอยู่ตามพื้นที่ตอนเหนือของมณฑล    

ล่าสุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปลูกข้าวน้ำเค็มเมืองชิงต่าว (青岛海水稻研究发展中心) เปิดเผยถึงโครงการทดลองปลูกข้าวน้ำเค็มใน 6 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ (1) อ. Yopurga (岳普湖县) เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ (2) เมืองต้าชิ่ง (大庆) มณฑลเฮยหลงเจียง (3) เมืองเวินโจว (温州) มณฑลเจ้อเจียง (4) เมืองตงหยิง (东营) และเมืองชิงต่าว (青岛) มณฑลซานตง และ (5) เมืองเหยียนอาน (延安) มณฑลส่านซี ทั้งนี้ โครงการทดลองปลูกข้าวในสภาวะดินเค็มของเมืองเหยียนอานจะคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ทนต่อความเค็มของดิน และทนต่อสภาวะอากาศมาทดลองพร้อมกัน โดยคณะกรรมการพัฒนา Nan Ni Bay (南泥湾管委会) ได้ลงนามร่วมกับ Yuan Longping Sea Rice Team (袁隆平海水稻团队) เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาระบบ Smart Farming 4.0 นำเทคโนโลยีเกษตรนาข้าวดิจิตอล (智慧农业数字化稻田) มาผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิต และเพื่อเป็นศูนย์สาธิตการทำ Smart Farming ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ดินเค็มอีกด้วย โดยผลผลิตที่ได้จะนำมาแปรรูปภายใต้แบรนด์ “南泥湾 (Nan Ni Bay)” เพื่อประชาสัมพันธ์และวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ของมณฑลส่านซี อาทิ (1) www.shanxi.cnhnb.com (2) www.snwlfw.org.cn และ (3) www.sxynzs.com เป็นต้น

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.cnr.cn/sxpd/pp/20180603/t20180603_524256430.shtml

2. http://news.sina.com.cn/o/2018-05-28/doc-ihcaquev5846952.shtml

3. http://qingdao.sdchina.com/show/4307357.html

4. http://www.xinhuanet.com/info/2017-09/01/c_136573074.htm

 

 




ปรับปรุงล่าสุด : 08 มิถุนายน 2561
โดย : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

มณฑลส่านซี / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน