CPI เมืองชิงต่าวเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 2.6 %

CPI เมืองชิงต่าวเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 2.6 %

ตามรายงานสำนักสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเมืองชิงต่าว เดือน พ.ย.ปรับตัวขึ้นจากปีก่อน 2.6 % โดยที่หมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 0.7% และหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 3.1% ขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการเพิ่มขึ้น 2.3% และ 3.1% ตามลำดับ ราคาสินค้าอุปโภคโดยรวมยังคงทรงตัวจากเดือนก่อน โดยมีระดับค่าเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง พ.ย. เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 


จากการสำรวจดัชนีราคาผู้บริโภค 8 หมวด หมวดของใช้อื่น ๆ และการบริการเพิ่มขึ้น 5.1% ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่ทำให้ดัชนีมวลรวมสูงขึ้น 0.17% หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 1.9% ส่งผลให้ดัชนีมวลรวมปรับตัวสูงขึ้น 0.56%

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อดัชนีราคาผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นในเดือน พ.ย. ได้แก่

1. หมวดยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 1.9%

2. หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 4.4%

3. หมวดการบันเทิง การอ่าน และการศึกษาเพิ่มขึ้น 4.1%

4. หมวดครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่มขึ้น 3.4%

5. หมวดเคหสถานเพิ่มขึ้น 2.4%

6. หมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสารเพิ่มขึ้น 1.4%

7. หมวดของใช้ประจำวันและการบริการเพิ่มขึ้น 1.1%

8. หมวดของใช้อื่น ๆ และการบริการเพิ่มขึ้น 5.1 %


ดัชนีราคาผู้บริโภคในหมวดอาหารปรับตัวสูงขึ้น 0.3% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เช่น หมวดสินค้าประเภทธัญญาหาร น้ำมัน ไข่ไก่ ผักและผลไม้มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 1.6% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา ราคาน้ำมันพืชที่บริโภคได้จะสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน เพิ่มขึ้น 2.9% จากเดือนก่อนหน้า และสูงขึ้น 5.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมื่ออุณหภูมิอากาศหนาวขึ้น ผลผลิตจากไก่ลดลง อุปทานในตลาดก็ลดลงตาม ทำให้ราคาไข่ไก่สูงขึ้น 4.2% จากเดือนก่อนและสูงขึ้น 11.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีราคาผลไม้สดมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน เนื่องจากราคาแตงโม องุ่นและลูกแพร์ปรับตัวสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคาผลไม้สดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 8.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปี ค.ศ. 2017 ดัชนีราคาเนื้อสัตว์และผักสดมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาเนื้อหมูปรับตัวลดลง 0.8% จากเดือนก่อน และลดลง 9.5% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีอัตราเฉลี่ยโดยรวมในช่วง 11 เดือนแรกลดลง 12.3%

ในช่วงเข้าฤดูหนาว ผักสดตามฤดูกาลมีปริมาณผลผลิตมาก ทำให้ราคาผักสดลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาผักสดลดลง 7.2% จากเดือนก่อนหน้า และลดลง 7.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนของผลิตภัณฑ์จากทะเลมีดัชนีราคาคงที่ แต่ปรับตัวสูงขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก สภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้ผลิตภัณฑ์จากทะเลลดน้อยลง ส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์ปูและกุ้งมีราคาสูงขึ้น 4.5% จากเดือนก่อนหน้า และราคาสูงขึ้น12.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

หมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง 0.1% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นสถิติครั้งแรกที่ดัชนีราคาลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน 5 เดือน และเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ดัชนีมวลรวมสูงขึ้น 2.46% เช่น หมวดเครื่องนุ่งห่มเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.2% และ 3.7% ตามลำดับจากเดือนก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้น 9.6% และ 10.6% ตามลำดับ

ในด้านหมวดบริการลดลง 0.6% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.1% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้ราคาตั๋วเครื่องบินลดลง 21.6% ราคาที่พักและโรงแรมลดลง 14.7% ค่าท่องเที่ยวลดลง 3.4% นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากราคาตั๋วเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ค่าดัชนีหมวดการบันเทิง วัฒนธรรมลดลง 3.1% จากเดือนก่อน

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์ Qingdao Morning

***ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) คือ เครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยที่ผู้บริโภคจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการจำนวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งเทียบกับปีฐาน (ปีที่กำหนดให้ดัชนีมีค่าเท่ากับ 100)
ปรับปรุงล่าสุด : 04 มกราคม 2561
โดย : น.ส.สุพรรษา ชั้นรัศมี
แหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ Qingdao Morning

มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว