เศรษฐกิจครึ่งปีแรกของมณฑลกวางตุ้งยังโต GDP 4.4 ล้านล้าน ขยายตัว ร้อยละ 7.8 ค้าปลีกผ่านอินเตอร์เน็ตเติบโตต่อเนื่อง ส่งสัญญานเศรษฐกิจดีขึ้น

เศรษฐกิจครึ่งปีแรกของมณฑลกวางตุ้งยังโต GDP 4.4 ล้านล้าน ขยายตัว ร้อยละ 7.8 ค้าปลีกผ่านอินเตอร์เน็ตเติบโตต่อเนื่อง ส่งสัญญานเศรษฐกิจดีขึ้น

เมื่อเดือนกรฎาคม ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ประจำมณฑลกวางตุ้ง ชุดที่ 12 ครั้งที่ 34 ได้รายงานตัวเลขเศรษฐกิจและสถานการณ์การพัฒนาทางสังคมครึ่งปีแรกของมณฑลกวางตุ้ง โดยตัวเลขสถิติเผย มูลค่า GDP เท่ากับ 4.195 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 7.8 อุตสาหกรรมการผลิตเติบโต ร้อยละ 3.3 อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตร้อยละ 9.1 และอุตสาหกรรมบริการเติบโตร้อยละ 9.1 คิดเป็นสัดส่วนของ GDP เท่ากับ 3.6:43.3:53.1 โดยอุตสาหกรรมบริการเป็นภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงสุด

ด้านการเงิน มีมูลค่าเท่ากับ 1.33 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 17.1 เงินรายได้สาธารณะทั่วไปมูลค่า 5.91 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.1 ภาษีจากรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม อุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านหยวน มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6

การลงทุนยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยภาคอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.54 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 14.6 การลงทุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานมีมูลค่าการลงทุน 3.52 แสนล้าน ขยายตัวร้อยละ 26.5 ขยับตัว 23.1 จุด การคมนาคมทางรางขยายตัวร้อยละ 84.1 การคมนาคมทางถนนขยายตัวร้อยละ 22.4 การลงทุนด้านพลังงานขยายตัวร้อยละ 28.9 มูลค่าการลงทุนในโครงการสำคัญของมลฑลมีมูลค่า 2.94 แสนล้าน คาดว่าในช่วงสิ้นปีตัวเลขการขยายตัวจะแตะระดับร้อยละ 54.6

การบริโภคสินค้าปลีกมีมูลค่า 1.84 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 10 การบริโภคผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมขยายตัวร้อยละ 17.7 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมขยายตัวร้อยละ 18.8 สิ้นเดือนพฤษภาคมมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านทางมือถือกว่า 1.44 ล้านคน ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านมือถือเพิ่ม 1.4 เท่า บริการด้านโทรคมนาคมขยายตัวร้อยละ 56.7 บริการการส่งสินค้าขยายตัวร้อยละ 35 การใช้จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นกว่า 1 เท่าตัว ราคาสินค้าค่อนข้างมีเสถียรภาพ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มร้อยละ 1.4

การค้ากับต่างประเทศดีขึ้นอย่างชัดเจน มูลค่าการนำเข้าส่งออกเท่ากับ 3.16 ล้านล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 14.1 แบ่งเป็นการส่งออกเติบโตร้อยละ 13.8 การนำเข้าเติบโตร้อยละ 14.6

เศรษฐกิจภาคเอกชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตัวเลขมูลค่าของภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 การส่งออกภาคเอกชนโต 24.3 การนำเข้าภาคเอกชนโตร้อยละ 45.7 
ปรับปรุงล่าสุด : 03 สิงหาคม 2560
โดย : นายสรศักดิ์ บุญรอด
แหล่งข้อมูล : http://static.nfapp.southcn.com/content/201707/25/c569094.html

มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว