ความร่วมมือเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า "โอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ ก้าวสู่การพัฒนาร่วมกัน"

ความร่วมมือเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า "โอกาสในการสร้างประวัติศาสตร์ ก้าวสู่การพัฒนาร่วมกัน"

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฎิรูปแห่งชาติจีน กับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง รัฐบาลฮ่องกงและรัฐบาลมาเก๊า ร่วมกันจัดงานสัมนาในหัวข้อ "ร่วมสร้างเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ร่วมสร้างกลุ่มเมืองระดับโลก" ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยมีนายหู ชุนหัว กรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเลขาธิการพรรคฯ ประจำมณฑลกวางตุ้ง นายเหลียง เจิ้นอิง รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองจีน  นางหลิน เจิ้งเย่ว์เอ๋อ หัวหน้าฝ่ายบริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง นายชุย ซื่ออัน หัวหน้าฝ่ายบริหารเขตปกครองพิเศษมาเก๊า นายหม่า ซิ่งรุ่ย ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้ง และนายหลิน เนี่ยนซิว รองประธานคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ เข้าร่วมการสัมนา

นายหู ชุนหัว เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำมณฑลกวางตุ้ง กล่าวในงานสัมนาว่า 20 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลกลางได้สนับสนุนการพัฒนาของฮ่องกงในทุกๆ ด้าน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการ "1 ประเทศ 2 ระบบ" ได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง ได้ร่วมลงนามใน "กรอบข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการสร้างเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกงมาเก๊าและความร่วมมือเชิงลึก"  (The Framework Agreement on Deepening Guangdong-Hong Kong-Macao Cooperation in Development of the Bay Area) กับรัฐบาลฮ่องกงและมาเก๊า โดยมีนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เป็นสักขีพยาน ตามข้อตกลงมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า จะต้องพัฒนาและสร้างกลไกความร่วมมือให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน พร้อมด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้บรรลุจุดประสงค์ในการสนับสนุนให้อ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า หลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และสอดรับกับแนวความคิดริเริ่ม One Belt, One Road ของจีน 

นายหลิน เนี่ยนซิว รองประธานคณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่าการที่ทั้ง 3 พื้นที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางแผนไว้ จำเป็นต้องมีแนวทางความร่วมมือ 6 ประการได้แก่

1.    การส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.    การยะระดับความเป็นหนึ่งเดียวของระบบตลาด

3.    การพัฒนาศูนย์การสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นานาชาติ

4.    การสร้างสรรค์ระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีกำลังแข่งขันระดับโลก

5.    การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

6.    การสนับสนุนการจัดตั้งเวทีความร่วมมือสำคัญในภูมิภาค

เขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊าจะกลายเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของจีน ซึ่งโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะนำพาพื้นที่แห่งนี้ไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้นของจีนและของโลก