เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • มาเก๊าเร่งเครื่องผลักดันธุรกิจท่องเที่ยวเต็มสูบ: โอกาสหรือความท้าทายสำหรับไทย
    มาเก๊าเร่งเครื่องผลักดันธุรกิจท่องเที่ยวเต็มสูบ: โอกาสหรือความท้าทายสำหรับไทย (27 ธ.ค. 2560)
    เมื่อพูดถึงมาเก๊า ใคร ๆ ก็คงจะคิดไปถึงคาสิโนกันเป็นอย่างแรก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ทำรายได้มหาศาลที่เป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเขตบริหารพิเศษแห่งนี้ของจีน โดยเมื่อปี 2559 เฉพาะรายได้จากคาสิโนนั้นสูงถึง 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 62.5 ของ GDP ทีเดียว ซึ่งรายได้นี้ก็มาจากนักท่องเที่ยวมหาศาลที่หลั่งไหลเข้าไปเฉลี่ยถึงวันละ 8.5 หมื่นคน หรือกว่าร้อยละ 13 ของประชากร รวมทั้งปีมีนักท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านคน (พอ ๆ กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทย) ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดประชากรเพียง 6.5 แสนคน (ไม่ถึง 1 ใน 10 ของกรุงเทพฯ) และพื้นที่เพียง 30 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่ากรุงเทพฯ กว่า 50 เท่า!) ก็เรียกได้ว่ามหาศาล และเป็นปัจจัยสำคัญให้มาเก๊ามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรถึงเกือบ 7 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของมาเก๊า โดยคิดเป็นถึงกว่าครึ่งของการจ้างงานทั้งหมด
    เขตบริหารพิเศษมาเก๊า / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง