เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • การค้าการลงทุนในมณฑลหูหนานยังเติบโตด้วยดี
    การค้าการลงทุนในมณฑลหูหนานยังเติบโตด้วยดี (03 ก.ค. 2560)
    ช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 การค้าการลงทุนของหูหนานยังเติบโตด้วยดี ด้านการค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค. 2560 หูหนานนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 96 สูงสุดในรอบปี โดยมีมูลค่า 1,160 ล้านหยวน และประเทศคู่ค้าด้านเกษตรที่สำคัญอันดับ 1 ได้แก่ สหรัฐฯ แซงหน้าแชมป์เก่าอย่างฮ่องกง สินค้าเกษตรนำเข้าจากสหรัฐฯ ที่สำคัญ คือ ถั่วเหลือง และคาดว่าครึ่งหลังของปี 2560 จีนจะนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีก  
    มณฑลหูหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง