เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • กุ้ยโจวติดอันดับ 3 มณฑลที่ลดกำลังการผลิตถ่านหินมากที่สุดของจีน
    กุ้ยโจวติดอันดับ 3 มณฑลที่ลดกำลังการผลิตถ่านหินมากที่สุดของจีน (03 ก.ค. 2560)
    เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวได้แถลงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปิดอุตสาหกรรมถ่านหินที่ล้าสมัย เพื่อปฏิรูปโครงสร้างอุปทานถ่านหิน และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ โดยจะทยอยปิดโรงงานถ่านหินที่ล้าสมัยออกไปจากระบบ ซึ่งในปี 2560 จะปิดบริษัทถ่านหินที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า 90,000 ตัน/ปี ปี 2562 จะปิดบริษัทถ่านหินที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่า 150,000-210,000 ตัน/ปี และภายในปี 2563 จะสามารถลดกำลังการผลิตถ่านหินได้ถึง 70 ล้านตัน และจะคงเหลือเฉพาะโรงงานถ่านหินที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 300,000 ตัน/ปี


    มณฑลกุ้ยโจว / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง