เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • จีนจะมีผู้สูงอายุถึง 400 ล้านคน ในปี 2578
  จีนจะมีผู้สูงอายุถึง 400 ล้านคน ในปี 2578 (27 พ.ย. 2560)
  จาก “งานประชุมการพัฒนาธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุจีน ครั้งที่ 3” เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2560  ณ นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว นายเจิ้ง กงเฉิง ประธานสมาคมประกันสังคมจีน (CAOSS) ได้กล่าวว่า หลังจากที่จีนย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society)  เมื่อปี 2553 จำนวนผู้สูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเพิ่มปีละประมาณ 10 ล้านคน และภายในปี 2578 จีนจะมีผู้สูงอายุถึง 400 ล้านคน เข้าสู่ยุค “สังคมผู้สูงอายุขั้นซุปเปอร์” (super aging society)

  มณฑลกุ้ยโจว / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • ปี 2561 นั่งรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยางไปฮ่องกงเพียง 5 ชม.
  ปี 2561 นั่งรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยางไปฮ่องกงเพียง 5 ชม. (27 พ.ย. 2560)
  เนื่องจากรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ซึ่งปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบเดินรถข้ามพรมแดน ดังนั้น หากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกงแล้วเสร็จตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะไปเชื่อมกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-กว่างโจว (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 20 นาที) ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปลายปี 2557 จะส่งผลให้การเดินทางจากกุ้ยหยางไปฮ่องกงใช้เวลาเร็วสุดเพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น

  มณฑลกุ้ยโจว / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง