เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • มังคุดไทย “บินตรง” สู่คุนหมิง
    มังคุดไทย “บินตรง” สู่คุนหมิง (30 มี.ค. 2561)
    เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 CIQ ประจำสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ยได้เปิดเผยว่า ได้มีการนำเข้ามังคุดจากประเทศไทย จำนวน 1,586 ลัง น้ำหนัก 9,810 กก. เข้าประเทศจีนผ่านทางสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2558 เป็นต้นมา AQSIQ ได้อนุมัติให้สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ยเป็นด่านสำหรับนำเข้าผลไม้ แต่เนื่องจากการขนส่งทางอากาศมีต้นทุนสูง ที่ผ่านมาจึงยังไม่มีการนำเข้าผลไม้เข้ามาทางสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย


    มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง