เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • สถิติเศรษฐกิจมณฑลยูนนานในปี 2560
  สถิติเศรษฐกิจมณฑลยูนนานในปี 2560 (01 ก.พ. 2561)
  สำนักงานสถิติมณฑลยูนนานและศุลกากรนครคุนหมิงได้รายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของยูนนานประจำปี 2560 ดังนี้ GDP มีมูลค่า 1.653134 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 1.847489 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 การค้าปลีก 642,306 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 CPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อคนในเขตเมือง 30,996 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 และเขตชนบท 9,862 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3

  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • สถิติด้านคมนาคมระบบรางยูนนานในปี 2560
  สถิติด้านคมนาคมระบบรางยูนนานในปี 2560 (01 ก.พ. 2561)
  ครบรอบ 1 ปีที่ยูนนานเริ่มมีรถไฟความเร็วสูงให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2559 พบว่า รถไฟความเร็วสูงคุนหมิงมีผู้โดยสารรวม 12.02 ล้านคน/ครั้ง สถานีคุนหมิงใต้ซึ่งเป็นสถานีต้นทางมีผู้โดยสาร 6.8 ล้านคน/ครั้ง เฉลี่ยวันละกว่า 20,000 คน/ครั้ง โดยวันที่ 1 ต.ค. 2560 มีผู้โดยสารต่อวันมากที่สุดกว่า 40,000 คน/ครั้ง
  สถานีปลายทางในยูนนานที่สำคัญ ได้แก่ ฉวี่จิ้ง สือหลิน หมีเล่อ และผูเจ่อเฮย
  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • รถไฟความเร็วสูงของยูนนานมีผู้โดยสารเกิน 10 ล้านคนแล้ว
  รถไฟความเร็วสูงของยูนนานมีผู้โดยสารเกิน 10 ล้านคนแล้ว (01 พ.ย. 2560)
  กรมการรถไฟคุนหมิงเปิดเผยว่า นับตั้งแต่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเซี่ยงไฮ้-คุนหมิง และยูนนาน-กว่างซี เปิดให้บริการจนถึงปัจจุบันมียอดผู้โดยสารสะสม 10.01 ล้านคนแล้ว ตั้งแต่ปลายเดือน ธ.ค. 2559 เป็นต้นมา นครคุนหมิง เมืองฉวี่จิ้ง เขตฯ หงเหอ เขตฯ เหวินซาน และเมืองยวี่ซี ของยูนนาน ได้เชื่อมกับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงทั้งประเทศจีน จากจุดเริ่มต้นเดินรถประมาณ 20 คู่/วัน เพิ่มเป็น 70 คู่/วัน เชื่อมกับ 16 มหานคร/มณฑล/เขตปกครองตนเองทั่วประเทศ โดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 35,000 คน/วัน และสูงสุด 73,000 คน/วัน


  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง