เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • มณฑลซานตง มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล
    มณฑลซานตง มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล (17 ส.ค. 2561)
    คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลซานตงรายงานว่า การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวและการบริโภคในมณฑลซานตงช่วงครึ่งปีแรก เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 370 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 9.2  คิดเป็นมูลค่าถึง 436.09 พันล้านหยวน (2.18ล้านล้านบาท) และยังพบว่า ปริมาณการบริโภคด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงกว่าการบริโภคด้านอื่นโดยรวมของมณฑลถึงร้อยละ 3
    เมื่อเทียบการบริโภคต่อหัวของนักท่องเที่ยว เพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน

    มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว