เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • เมืองเยียนไถ มณฑลซานตง เมืองน่าเที่ยวที่สุดในประเทศจีนปี 2561
    เมืองเยียนไถ มณฑลซานตง เมืองน่าเที่ยวที่สุดในประเทศจีนปี 2561 (07 ก.พ. 2561)
    เยียนไถ เมืองชายฝั่งทะเล มณฑลซานตง ได้รับเลือกเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดในประเทศจีน ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นผลสำรวจของ Global Times General Review ศูนย์สำรวจความคิดเห็นหรือท่าทีของสาธารณชนของสำนักพิมพ์ Global Times ที่กรุงปักกิ่ง โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกเมืองน่าเที่ยว จากชื่อเสียงของเมือง การสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขัน สภาพแวดล้อมการลงทุน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ดัชนีความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวนนักท่องเที่ยว รวมทั้งความปลอดภัยและระดับค่าครองชีพ นอกจากเมืองเยียนไถแล้ว นครเฉิงตู เมืองซานย่าและนครคุนหมิง ได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าเที่ยวในปี 2561 ด้วย
    มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว