เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • 2 เส้นทางรถไฟ เดินทางจากเฉิงตูสู่ฮ่องกง - กุ้ยหยางและกว่างโจว
  2 เส้นทางรถไฟ เดินทางจากเฉิงตูสู่ฮ่องกง - กุ้ยหยางและกว่างโจว (28 ก.ย. 2561)
  หลังจากรัฐบาลจีนได้ประกาศที่จะเริ่มให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูง กว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2561 พร้อมทั้งเผยข้อมูล 44 เมืองกลุ่มแรกของจีนแผ่นดินใหญ่ ที่มีเส้นทางรถไฟวิ่งตรงสู่ฮ่องกง แม้ว่าจะยังไม่มีชื่อนครเฉิงตูและมหานครฉงชิ่ง แต่สำหรับผู้ที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟจากนครเฉิงตูสู่ฮ่องกง สามารถเลือกการเดินทางได้ถึง 2 เส้นทาง โดยการเปลี่ยนขบวนรถไฟเพียงแค่ 1 ครั้ง ได้ที่กุ้ยหยางหรือกว่างโจว ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจาก 14 ชม. เหลือเพียง 9 ชม. เท่านั้น


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • มหานครฉงชิ่ง สร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เตรียมพร้อมสู่ยุค Industry 4.0
  มหานครฉงชิ่ง สร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เตรียมพร้อมสู่ยุค Industry 4.0 (24 ส.ค. 2561)
  ปัจจุบัน โลกของเราได้ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็มตัว การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ต่างก็ถูกเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ขณะที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็กำลังยกระดับสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ 4 แนวโน้มที่สำคัญ ได้แก่ Big Data, การประมวลผลแบบคลาวด์, อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT), และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ดังนั้น รัฐบาลฉงชิ่งจึงมีความคิดที่จะนำแนวทางดังกล่าว เข้ามาใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายว่า ในช่วงปลายปี 2563 สวนอุตสาหกรรมกว่า 47 แห่งในมหานครฉงชิ่ง จะยกระดับขึ้นเป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ
  นครฉงชิ่ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู