เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • จีนอนุมัติด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ทางอากาศที่นครเฉิงตูแล้ว
    จีนอนุมัติด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ทางอากาศที่นครเฉิงตูแล้ว (04 ส.ค. 2560)
    สำนักงานตรวจสอบและกักกันโรคสินค้านำเข้า-ส่งออกแห่งชาติจีน ได้อนุมัติให้ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู เป็นด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ขนส่งผ่านทางอากาศแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้นครเฉิงตูได้รับอนุมัติเป็นด่านนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ด่านนำเข้าระบบรางสถานีรถไฟชิงไป๋เจียง (สถานีเริ่มต้นและปลายทางของรถไฟสินค้าเฉิงตู-ยุโรป) โดยในขณะนี้รัฐบาลเฉิงตูกำลังเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างด่านนำเข้าเนื้อทางอากาศให้แล้วเสร็จและเปิดใช้บริการโดยเร็วที่สุด
    มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู