เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • ผลักดันเมืองหลูโจวสู่เมืองอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์แห่งใหม่ของมณฑลเสฉวน
  ผลักดันเมืองหลูโจวสู่เมืองอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์แห่งใหม่ของมณฑลเสฉวน (01 พ.ย. 2560)
  ที่ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์มณฑลเสฉวนประจำปี 2560 ที่เมืองหลูโจว ซึ่งมีผู้แทนภาครัฐฯ มณฑลเสฉวนและเมืองหลูโจว รวมถึงนายแพทย์และนักวิชาการด้านการแพทย์เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 200 คน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินโครงการพัฒนา“เขตอุตสาหกรรมการแพทย์และเวชภัณฑ์เมืองหลูโจว”ให้มีความทันสมัยครบวงจร มีนวัตกรรมการผลิตยาและอุปกรณ์การแพทย์สอดคล้องกับนโยบาย“Made in China 2025” พร้อมทั้งมีแผนที่จะผลักดันเมืองหลูโจวขึ้นสู่ “เมืองอุตสาหกรรมการผลิตเวชภัณฑ์แห่งใหม่ของมณฑลเสฉวน”


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • เสฉวนเร่งผลิต “ช่างเทคนิค” สานฝันนโยบาย Made in China 2025
  เสฉวนเร่งผลิต “ช่างเทคนิค” สานฝันนโยบาย Made in China 2025 (30 ต.ค. 2560)
  หลังจากที่ มณฑลเสฉวนได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องในการดำเนินยุทธศาสตร์ “Made in China 2025 อย่างเต็มตัว ทั้งรัฐบาลมณฑลเสฉวน ภาคเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันเพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนให้แข็งแกร่ง ปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลมณฑลเสฉวนได้วางแผนเร่งพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจในยุค 4.0 


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • ระบบ “Single Window” แรงส่งเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนสู่มาตรฐานสากล
  ระบบ “Single Window” แรงส่งเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนสู่มาตรฐานสากล (17 ต.ค. 2560)
  ที่ประชุมความร่วมมือการค้าและโลจิสติกส์นานาชาติครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่นครเฉิงตู เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ให้ความร่วมมือผลักดันการจัดตั้งระบบ“Single Window” เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านการค้าและโลจิสติกส์มาไว้ที่จุดเดียว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า และศุลกากรให้แก่นักธุรกิจ อาทิ การประหยัดเวลาในการทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการทำธุรกรรม อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการบริหารงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจอย่างเต็มที่ รวมถึงช่วยผลักดันให้ระบบ “Single Window” มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู