เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • มังคุดไทย “บินตรง” สู่คุนหมิง
  มังคุดไทย “บินตรง” สู่คุนหมิง (30 มี.ค. 2561)
  เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561 CIQ ประจำสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ยได้เปิดเผยว่า ได้มีการนำเข้ามังคุดจากประเทศไทย จำนวน 1,586 ลัง น้ำหนัก 9,810 กก. เข้าประเทศจีนผ่านทางสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2558 เป็นต้นมา AQSIQ ได้อนุมัติให้สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ยเป็นด่านสำหรับนำเข้าผลไม้ แต่เนื่องจากการขนส่งทางอากาศมีต้นทุนสูง ที่ผ่านมาจึงยังไม่มีการนำเข้าผลไม้เข้ามาทางสนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย


  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • สถิติเศรษฐกิจมณฑลยูนนานในปี 2560
  สถิติเศรษฐกิจมณฑลยูนนานในปี 2560 (01 ก.พ. 2561)
  สำนักงานสถิติมณฑลยูนนานและศุลกากรนครคุนหมิงได้รายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของยูนนานประจำปี 2560 ดังนี้ GDP มีมูลค่า 1.653134 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 1.847489 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 การค้าปลีก 642,306 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 CPI เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 รายได้เฉลี่ยประชากรต่อคนในเขตเมือง 30,996 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 และเขตชนบท 9,862 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3

  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง