เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • ยูนนานส่งออกผักผลไม้ ขยายตัวได้ดี
    ยูนนานส่งออกผักผลไม้ ขยายตัวได้ดี (04 ก.ย. 2560)
    CIQ ยูนนานเปิดเผยว่า ครึ่งแรกของปี 2560 แนวโน้มการส่งออกผักและผลไม้มีทิศทางขยายตัวได้ดี โดยส่งออกผลไม้ 190,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.87 คิดเป็นมูลค่า 377 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.8 ส่งออกผัก 490,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.24 คิดเป็นมูลค่า 354 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.45 ในจำนวนนี้ กาแฟเป็นชนิดสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด รวม 55,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

    มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง