เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • "โดรน" อุตสาหกรรมแห่งอนาคตจากเซินเจิ้น
    "โดรน" อุตสาหกรรมแห่งอนาคตจากเซินเจิ้น (06 ส.ค. 2561)
    ในปี 2523 รัฐบาลกลางประกาศให้เมืองเซินจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีน นับแต่นั้นจากเมืองที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านชาวประมงอันเงียบเหงา กลับกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ เป็นแหล่งบ่มเพาะเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "ซิลิคอนวัลเลย์" ของจีน เซินเจิ้นจึงเป็นที่ตั้งของบริษัทด้านเทคโนโลยนีชั้นนำของโลกมากมาย อาทิ  Airbus, Foxconn, Huawei, ZTE, Tencent, DJI และอีกมากมาย เป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และสินค้าเทคโลยีขั้นสูงที่สำคัญของโลก นอกจากนี้เซินเจิ้นยังมีโครงการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านหยวน (project above designated size) กว่า 2,087 โครงการ มีความได้เปรียบด้านทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากมีจำนวนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากถึงร้อยละ 20 ของประชากร มีจำนวนนักวิจัยกว่า 2.02 แสนคน มีเม็ดเงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนากว่า 84,200 ล้านหยวน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใช้อินเตอร์เน็ตยาวนานที่สุดในจีนเฉลี่ยคนละ 44.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

    มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว