เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • จีนจัดอันดับบริษัทที่มีความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ 100 อันดับ ปี 2554
    จีนจัดอันดับบริษัทที่มีความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ 100 อันดับ ปี 2554 (03 มิ.ย. 2554)
    กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนได้ประกาศผลการจัดอันดับบริษัทที่มีความแข็งแกร่งด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ 100 อันดับ ปี 2554 ณ เมืองหุ้ยโจว มณฑลกวางตุ้ง โดยบริษัทหัวเหว่ย เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 1
    การจัดอันดับ 100 บริษัทด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศที่มีความแข็งแกร่งของจีน พิจารณาคะแนนจาก 3 ด้าน ได้แก่ ขนาดของธุรกิจ ผลประกอบการ และศักยภาพในด้านการวิจัยและพัฒนา โดยในการจัดอันดับ 100 บริษัทครั้งนี้ เมื่อพิจารณาด้านราบรับรวมของทั้ง 100 บริษัทพบว่ามีรายรับรวม 1.5 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับครั้งที่ผ่านมา โดยมี 27 บริษัทที่มีรายรับมากกว่า 10,000 ล้านหยวน และมี 3 บริษัทที่มีรายรับมากกว่า 100,000 ล้านหยวน ได้แก่ บริษัทหัวเหว่ย (Huawei) เลโนโว (Lenovo) และไฮเออร์ (Haier)

    มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว