เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • กว่างโจวเปิดตัว ตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับ "ผู้หญิง"
    กว่างโจวเปิดตัว ตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับ "ผู้หญิง" (29 มิ.ย. 2560)
    บริษัทรถไฟฟ้ากว่างโจวประกาศจัดตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับ "ผู้โดยสารผู้หญิง" เริ่มดำเนินโครงการในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยในระยะแรกจะเริ่มทดลองในรถขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 (สีเหลือง) ซึ่งจะจัดตู้โดยสารสำหรับผู้หญิงในเวลาเร่งด่วนตั้งแต่ 7.30-9.30 และ 17.00-19.00 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ นอกเหนือจากวันและเวลาดังกล่าว ผู้โดยสารผู้ชาย สามารถโดยสารตู้ดังกล่าวได้ตามปกติ
    มณฑลกวางตุ้ง