เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • มหานครฉงชิ่ง สร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เตรียมพร้อมสู่ยุค Industry 4.0
    มหานครฉงชิ่ง สร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เตรียมพร้อมสู่ยุค Industry 4.0 (24 ส.ค. 2561)
    ปัจจุบัน โลกของเราได้ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเต็มตัว การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ต่างก็ถูกเชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย ขณะที่เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็กำลังยกระดับสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้ 4 แนวโน้มที่สำคัญ ได้แก่ Big Data, การประมวลผลแบบคลาวด์, อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT), และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ดังนั้น รัฐบาลฉงชิ่งจึงมีความคิดที่จะนำแนวทางดังกล่าว เข้ามาใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายว่า ในช่วงปลายปี 2563 สวนอุตสาหกรรมกว่า 47 แห่งในมหานครฉงชิ่ง จะยกระดับขึ้นเป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ
    นครฉงชิ่ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู