เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • เตรียมเปิดตัวสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานเชื่อมฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า มั่นใจเสร็จภายในปี 60
  เตรียมเปิดตัวสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สะพานเชื่อมฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า มั่นใจเสร็จภายในปี 60 (28 ก.พ. 2560)
  รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งให้ความสำคัญกับการขยายและพัฒนาเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลในระดับมณฑลและเมืองให้ความสำคัญเสมอมา โดยหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนการพัฒนาด้านระบบคมนาคมดังกล่าวคือ โครงการ สะพานฮ่องกง-จูไห่-
  มาเก๊า ( 港珠澳大橋Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge) เป็นโครงการด้านการคมนาคมทางบกที่สำคัญ เป็นความร่วมมือกันระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า เริ่มการก่อสร้างในเดือนธันวาคม ปี 2552 ซึ่งจะเชื่อมจากบริเวณสนามบินนานาชาติฮ่องกงบนเกาะลันเตา (Lantau Island) กับเขตกงเป่ยเมืองจูไห่ (Gonngbei) และมาเก๊า (Macao Peninsula) ความยาวของสะพานประมาณ 50 กม. ใช้งบลงทุนกว่า 15.73 ล้านล้านหยวน ซึ่งสะพานมีระยะการใช้งาน 120 ปี สามารถรองรับพายุระดับที่ 16 รองรับแผ่นดินไหวในระดับสั่นสะทือน 8 .0 รองรับการชนของเรือบรรทุกสินค้าขนาด 300,000 ตัน จากการจัดอันดับของหนังสือพิมพ์การ์เดียนถือเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ปริมาณของเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างหลักเพียงอย่างเดียวมีน้ำหนักประมาณ 400,000 ตันเพียงพอสำหรับหอไอเฟล 60 หอ ตัวสะพานครอบคลุมพื้นที่ขนาดเท่าสนามฟุตบอล 98 สนาม

  มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • เร็วสุดในประเทศ! รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 11 เมืองชิงต่าว
  เร็วสุดในประเทศ! รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 11 เมืองชิงต่าว (26 ม.ค. 2560)
  เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 เมืองชิงต่าวได้มีพิธีเปิดตัวขบวนรถไฟใต้ดินสาย 11 ขบวนแรก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ มีอายุการใช้งานถึง 30 ปี ตัวรถเป็นแบบสแตนเลส ทุกขบวนจะมี 4 โบกี้ สามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากกว่า 1,200 คน นอกจากนี้ ยังมีความโดดเด่นในการป้องกันอัคคีภัยของพื้นขบวนรถและห้องคนขับที่สามารถทนต่อการติดไฟได้นานถึง 20 นาที และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 11 สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 120 กม. ต่อชม. ในขณะที่ความเร็วหลักของรถไฟฟ้าใต้ดินในประเทศจีนอยู่ที่ 80 กม. ต่อชม. จึงสามารถกล่าวได้ว่า เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีความเร็วสูงสุดของประเทศจีนในปัจจุบัน
  มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว
 • ปริมาณผู้โดยสารของสนามบินฉางสุ่ยคุนหมิงทะลุ 40 ล้านคน
  ปริมาณผู้โดยสารของสนามบินฉางสุ่ยคุนหมิงทะลุ 40 ล้านคน (06 ม.ค. 2560)
  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559 สนามบินฉางสุ่ยคุนหมิงมีปริมาณผู้โดยสารทะลุ 40 ล้านคนเป็นครั้งแรก (ปี 2558 มี 37.51 ล้านคน) เกินขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 38 ล้านคนเร็วกว่าคาดการณ์ถึง 5 ปี (เมื่อขยายเฟส 2 แล้วเสร็จในปี 2563 จะรองรับผู้โดยสารได้ 80 ล้านคน) โดยเป็นสนามบินลำดับที่ 5 ของจีนที่มีปริมาณผู้โดยสารเกิน 40 ล้านคนถัดจากปักกิ่ง (ปี 2558 มีผู้โดยสาร 90ล้านคน)  เซี่ยงไฮ้ผู่ตง (ปี 2558 มีผู้โดยสาร 60 ล้านคน) กว่างโจว (ปี 2558 มีผู้โดยสาร 55 ล้านคน) และเฉิงตู (ปี 2558 มีผู้โดยสาร 42 ล้านคน)

  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • อนุมัติแล้ว ! โครงการเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยาน นครกว่างโจว พร้อมเข้าสู่การเป็นเมืองสาธิตการบินระหว่างประเทศ
  อนุมัติแล้ว ! โครงการเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยาน นครกว่างโจว พร้อมเข้าสู่การเป็นเมืองสาธิตการบินระหว่างประเทศ (20 ธ.ค. 2559)
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คณะกรรมาธิการวางแผนพัฒนาการแห่งชาติ นครกว่างโจว ได้จัดประชุมและอนุมัติแผนเริ่มแรกของโครงการเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการบิน นครกว่างโจว โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธ์ศาสตร์ที่จะนำพานครกว่างโจวเข้าสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วและเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น ในแผนดังกล่าวระบุพื้นที่โครงการไว้กว่า 11.26 ตารางกิโลเมตร โดยโครงการเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการบิน เขตไป๋หยุน นครกว่างโจว จะกลายเป็นเมืองสาธิตอุตสาหกรรมยานระหว่างประเทศ ที่ให้ความสำคัฐกับการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตและความเป็นเมืองเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ยังแบ่งส่วนสำหรับพื้นทีสีเขียวความยาวกว่า 7.2 กิโลเมตร มีเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินตัดผ่าน 4 เส้นทาง เส้นทางรถรางไฟฟ้า 3 เส้นทาง

  มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • กว่างโจวก้าวสู่การเป็นแหล่งฝึกอบรมทักษะบุคลากรด้านรถไฟฟ้าใต้ดินของจีน
  กว่างโจวก้าวสู่การเป็นแหล่งฝึกอบรมทักษะบุคลากรด้านรถไฟฟ้าใต้ดินของจีน (14 ธ.ค. 2559)
  สถาบันฝึกอบรมทักษะบุคลากรด้านรถไฟฟ้าใต้ นครกว่างโจวได้เปิดดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ปี 2553 โดยในระยะเวลาระหว่าง 6 ปีที่เปิดทำการมานี้ ก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าและนำบรรษัทรถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจวไปสู่ก้าวที่มั่นคงมากขึ้น โดยปัจจุบันบรรษัทรถไฟฟ้าใต้ดิน นครกว่างโจว ดูแลรถไฟฟ้าใต้ดินที่ให้บรรษัทอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของจีนกว่า 40 แห่ง โรงงานผลิตตัวรถไฟฟ้าใต้ดิน 7 แห่ง โรงเรียนด้านรถไฟ 30 แห่ง และบริษัทรถรางไฟฟ้าอีก 5 แห่ง ให้บริการด้านฝึกอบรมด้านต่าง ๆ รวมถึงการฝึกอบรมด้านการจัดการบริการ และได้รับรางวัล "ฐานฝึกอบรมบุคลากรทักษะชั้นสูงแห่งชาติ" โดยนายเหอ หลิน ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการคมนาคมทางราง นครกว่างโจว เผยว่า รถไฟฟ้าใต้ดิน นครกว่างโจวจะเดินหน้าใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจะมุ่งหน้าทำให้สถาบันฝึกอบรมก้าวสู่ความเป็นสากลในอนาคต

  มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • เซี่ยงไฮ้เตรียมจ่อขึ้นแท่นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระดับโลกปี ค.ศ. 2020
  เซี่ยงไฮ้เตรียมจ่อขึ้นแท่นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระดับโลกปี ค.ศ. 2020 (07 พ.ย. 2559)
  ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ หลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนเติบโตแบบก้าวกระโดด รัฐบาลจีนจึงเร่งสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนในอนาคต ความพยายามดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาท่าเรือหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นท่าเรือหลักในเขตสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงที่มีบทบาทสำคัญในการกระจายสินค้าของจีน โดยตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ได้ทะยานขึ้นเป็นท่าเรือที่มีปริมาณขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์สูงที่สุดในโลก 6 ปีซ้อน โค่นแชมป์เก่าอย่างท่าเรือสิงคโปร์ไม่เห็นฝุ่น
  นครเซี่ยงไฮ้ / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซียงไฮ้
 • เฉิงตูได้ฤกษ์ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเทียนฝู่แล้ว
  เฉิงตูได้ฤกษ์ก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเทียนฝู่แล้ว (25 ก.ค. 2559)
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 หนังสือพิมพ์เสฉวนได้รายงานว่า โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเทียนฝู่ สนามบินแห่งใหม่ของนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ได้เริ่มต้นก่อสร้างอย่างเป็นทางการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 13 แล้ว และคาดว่าจะสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2563 ท่าอากาศยานแห่งใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอเจี่ยนหยาง ซึ่งเป็นศูนย์กลางเขตเฉิงอวี๋ อยู่ห่างจากนครเฉิงตูประมาณ 50 กม.และห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวประมาณ (ซึ่งเป็นท่าอากาศยานปัจจุบัน) ประมาณ 51 กิโลเมตร
  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • บินแล้ว แอร์เอเชียกับเส้นทางใหม่ “กรุงเทพฯ-ซัวเถา”
  บินแล้ว แอร์เอเชียกับเส้นทางใหม่ “กรุงเทพฯ-ซัวเถา” (02 มิ.ย. 2559)
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แอร์เอเชียเปิดบินเที่ยวบินแรก “กรุงเทพฯ-ซัวเถา” ซึ่งเปิดให้สำรองที่นั่งตั้งแต่วันที่  3 เมษายน 2559 พร้อมโปรโมชันเปิดตัวเริ่มต้นพียง 1,290 บาทต่อเที่ยว  แอร์เอเชียบินตรงจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ลงที่ท่าอากาศยานเจียหย่างเฉาซ่าน ซึ่งเชื่อมต่อกับ 3 เมืองสำคัญคือ ซ่านโถว (ซัวเถา)  เฉาโจว (แต้จิ๋ว) และเจียหยาง  ให้บริการโดยเที่ยวบิน FD 850 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 6.20 น. ถึงซัวเถาเวลา 10.30 น. และเที่ยวบิน FD851 ขากลับ ออกจากซัวเถาเวลา 11.15 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.40 น. ปัจจุบันแอร์เอเชียเป็นสายการบินที่บินเชื่อมต่อไทย-จีนมากที่สุดมีทั้งหมด
  13 ปลายทาง 19 เส้นทาง 25 เที่ยวบินต่อวัน

  มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • กว่างโจวกับระบบโลจิสติกส์มาตรฐาน ลดต้นทุนกว่าร้อยละ 30 ลดแรงงานกว่าครึ่ง
  กว่างโจวกับระบบโลจิสติกส์มาตรฐาน ลดต้นทุนกว่าร้อยละ 30 ลดแรงงานกว่าครึ่ง (31 พ.ค. 2559)
  ในปี 2557 รัฐบาลกลางได้ประกาศให้กรุงปักกิ่ง มหานครเซี่ยงไฮ้และนครกว่างโจวเป็นเขตสาธิตระบบโลจิสติกส์มาตรฐานแห่งชาติ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 1 ปีครึ่งโดยสำนักงานคณะกรรมการพาณิชย์นครกว่างโจวเผย กว่า 14 โครงการย่อยที่นครกว่าโจวที่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวและมีผลตอบรับในระดับที่น่าพึงพอใจ กล่าวคือประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกเพิ่มขึ้น 3.8 หน่วย ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงกว่าร้อยละ 32 ลดจำนวนแรงงานได้มากกว่าครึ่ง โดยในอนาคตนครกว่างโจวจะมีความร่วมมือในโครงการเขตสาธิตดังกล่าวกับเมืองรอบข้าง ได้แก่ ฝอซาน จ้าวชิ่ง จงซานและตงก่วน ซึ่งหาโครงการระยะที่สองประสบความสำเร็จก็จะทำให้ระบบโลจิสติกส์ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงมีระบบโลจิสติกส์ที่มีเอกภาพ
  มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • อนาคตคมนาคมกวางตุ้งชัดเจน 2563 มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงตัดผ่านทุกเมือง
  อนาคตคมนาคมกวางตุ้งชัดเจน 2563 มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงตัดผ่านทุกเมือง (27 พ.ค. 2559)
  ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการค้าสาธารณะ นครกว่างโจว รายงานข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเส้นทางรถไฟกว่างโจว-ซ่านโถว (ซัวเถา) โดยข้อมูลเบื้องต้นเผยว่า ในเส้นทางดังกล่าวจะมีทั้งหมด 14 สถานี ซึ่งจะเริ่มโครงการภายในปี 2559 และเปิดให้บริการในปี 2563 นับตั้งแต่เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกุ้ยโจว-กว่างโจวและเส้นทางหนานหนิง-กว่างโจวเปิดให้ใช้บริการ เมืองต่าง ๆ กว่า 16 เมืองในมณฑลกวางตุ้งมีเส้นทางและสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง แต่ทว่ายังมีอีก 5 เมืองที่ยังไม่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงตัดผ่าน อันได้แก่ เมืองจ้านเจียง ม้าวหมิง หยางเจียง เหอหยวนและเหมยโจว ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของมณฑลกวางตุ้ง ในโครงการ “รถไฟความเร็วสูงทุกเมือง” จะทำให้มณฑลกวางตุ้งก้าวสู่การเป็น “วิถีชีวิต 3 ชั่วโมง” โดยหากเดินทางออกจากนครกว่างโจวไปยังเมืองอื่น ๆ รอบด้าน จะใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง
  มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางกว่างโจว-ฝอซานสุดล้ำ ติด Wi-Fi ฟรีตลอดเส้นทาง
  รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางกว่างโจว-ฝอซานสุดล้ำ ติด Wi-Fi ฟรีตลอดเส้นทาง (26 เม.ย. 2559)
  มณฑลกวางตุ้งถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของจีนตอนใต้ มีระบบการขนส่งมวลชนและสินค้าที่ทันสมัย ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศและทางราง รถไฟฟ้าใต้ดินก็เป็นอีกหนึ่งระบบขนส่งมวลชนที่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับจำนวนของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นครกว่างโจวเปิดให้บริการเส้นทางเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2540 ปัจจุบัน ให้บริการทั้งสิ้น 9 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสาย1 2 3 4 5 6 8 กว่าง-ฝอ โดย สายกว่าง-ฝอ เป็นโครงการรถไฟใต้ดินเชื่อมระหว่างนครกว่างโจว-เมืองฝอซานซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินเชื่อมระหว่างเมืองสายแรกของจีนได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ โดยเป็นโครงการเส้นทางรถไฟใต้ดินยาว 32.16 กม. สามารถลดเวลาในการเดินทางจากนครกว่างโจวไปเมืองฝอซานเหลือเพียง 40 นาที และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

  มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • การขยายตัวของ Yunnan Airport Group กับอุตสาหกรรมการบินยูนนาน
  การขยายตัวของ Yunnan Airport Group กับอุตสาหกรรมการบินยูนนาน (04 ม.ค. 2559)
  บริษัท Yunnan Airport Group จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจของมณฑลยูนนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ปัจจุบันมีท่าอากาศยานในกำกับที่เปิดใช้งานแล้ว 13 แห่ง ได้แก่ คุนหมิง สิบสองปันนา ลี่เจียง หลูกู่หู  เต๋อหง ผูเอ่อ เถิงชง เป่าซาน เหวินซาน เจาทง หลินชาง ต้าหลี่ และแชงกรีล่า ครอบคลุม 11 เมืองจากทั้งหมด 16 เมืองของมณฑลยูนนาน ในจำนวนนี้ มีท่าอากาศยาน 5 แห่ง ที่มีปริมาณผู้โดยสารมากกว่า 1 ล้านคน ได้แก่ คุนหมิง สิบสองปันนา ลี่เจียง เต๋อหง และต้าหลี่

  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • กว่างโจวขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างเมือง พร้อมเปิดให้บริการสิ้นปีนี้
  กว่างโจวขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างเมือง พร้อมเปิดให้บริการสิ้นปีนี้ (25 ธ.ค. 2558)
  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นี้ จะเป็นวันกำหนดเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองเส้นทางกว่าง-ฝอ (กว่างโจว-ฝอซาน) เส้นทางซีหล่าง-เยี่ยนก่าง โดยขยายเส้นทางต่อจากเดิม 4 สถานี เชื่อมต่อกับสาย 8 โดยจากเดิมที่เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าใตดินสาย 1 เพียงเส้นทางเดียว ซึ่งปัจจุบันหากเดินทางจากสาย 8 ไปยังฝอซานจะต้องเปลี่ยนเป็นสาย 2 ต่อ สาย 1 ใช้เวลาทั้งหมดกว่า 78 นาที จึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นสายกว่าง-ฝอได้ แต่หลังจากเปิดใช้งาน การเดินทางจากสาย 8 ไปยังเมืองฝอซานจะใช้เวลาเพียง 39 นาที สามารถร่นระยะเวลาการเดินทางได้มากกว่าครึ่งชั่วโมง โดยจะทำให้เส้นทางโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินนครกว่างโจวจะมีจุดเปลี่ยนเส้นทางถึง 22 จุด ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ของเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • กว่างโจวพร้อมลุย พิจารณาสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2
  กว่างโจวพร้อมลุย พิจารณาสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 (12 มี.ค. 2558)
  หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลกวางตุ้ง นายหลี่ ชุนหง กล่าวว่ารัฐบาลฯ มีแผนที่จะสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ของมณฑลกวางตุ้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการการพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม โดยพิจารณาระหว่างเขตกาวหมิงเมืองฝอซานและเขตซินซิ่งเมืองหยุนฝู ซึ่งทั้งสองพื้นที่มีอาณาเขตที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งจากการสำรวจในเบื้องต้น ทั้งสองพื้นที่มีสภาพน่านฟ้า สภาพอากาศ ภูมิภาคทางธรณีวิทยาและการคมนาคมต่าง ๆ ในภาพรวมที่ค่อนข้างเหมาะสม นายหลี่ฯ ยังกล่าวอีกว่าหากสามารถสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่ดังกล่าวได้จะเป็นการขนายการพัฒนาเข้าไปสู่พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น้ำจูเจียงด้านตะวันตก อาทิ เมืองเจียงเหมิน เมืองจงซาน เมืองอวิ๋นฝู๋ เมืองจ้าวชิ่งและเมืองหยางเจียง ให้มีความสะดวกใน
  การเดินทางแะการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
  มณฑลกวางตุ้ง
 • ส่องยุทธศาสตร์โลจิสติกส์นครคุนหมิง: ช่องทางกระจายสินค้าไทยภาคเหนือสู่จีน
  ส่องยุทธศาสตร์โลจิสติกส์นครคุนหมิง: ช่องทางกระจายสินค้าไทยภาคเหนือสู่จีน (09 ก.ย. 2556)
  ตั้งแต่ปี 2554 ยูนนานได้เปิดตัวเองให้เป็นประตูเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ และมณฑลภายในของจีน โดยมีคุนหมิงเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่ภาคกลางของยูนนาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “หัวสะพาน” ซึ่งรัฐบาลจีนให้ความเห็นชอบ และได้บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2554-2558)พร้อมทั้งผลักดันการสร้างระเบียงเศรษฐกิจ 4 เส้นทาง คือ คุนหมิง-ฮานอย คุนหมิง-กรุงเทพคุนหมิง-ย่างกุ้ง และคุนหมิง-กัลกัตตา และการพัฒนาทางถนนและระบบรางเชื่อมกับมณฑลตอนในของจีน (เขตเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล  และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง) ซึ่งมีคุนหมิงเป็นเสมือนจุดศูนย์กลาง และชุมทางการเชื่อมต่อ
  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • เครือข่ายเชื่อมโยงคมนาคมในยูนนานรุดหน้า: โอกาสเชื่อมไทยกับจีนตะวันตก
  เครือข่ายเชื่อมโยงคมนาคมในยูนนานรุดหน้า: โอกาสเชื่อมไทยกับจีนตะวันตก (27 ส.ค. 2556)
  แม้ยูนนานจะไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่เนื่องด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น มีอาณาเขตติดต่อเวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ และอยู่ใกล้ไทย กัมพูชา บังกลาเทศ และอินเดีย เมื่อเดือน พ.ค. 2554 รัฐบาลจีนจึงได้อนุมัติยุทธศาสตร์ป้อมหัวสะพาน (Bridgehead Strategy) หรือภาษาจีนเรียกว่า “เฉียวโถวเป่า” ให้มณฑลยูนนานเป็น “ป้อมปราการด่านแรก” ของภาคตะวันตกของจีน เพื่อเชื่อมดินแดนจีนตอนในกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการแสวงหาทางออกสู่ทะเล การจะเป็น “ป้อมหัวสะพาน” ที่สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องมีเครือข่ายการคมนาคมที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูง ในแต่ละปี รัฐบาลมณฑลยูนนานทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภคด้านการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ให้มีความก้าวหน้า สมกับการเป็นเมืองหน้าด่านด้านตะวันตกของจีนอย่างแท้จริง
  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • เปิดแล้ว!! เส้นทางรถไฟขนส่งคาร์โกข้ามชาติเจิ้นโจว – ฮัมบูร์ก
  เปิดแล้ว!! เส้นทางรถไฟขนส่งคาร์โกข้ามชาติเจิ้นโจว – ฮัมบูร์ก (19 ก.ค. 2556)
  ช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทางการจีนเริ่มดำเนินนโยบาย “การเร่งพัฒนาภาคตะวันตก” และ “การผงาดขึ้นของภาคกลาง” ภาคตะวันตกและภาคกลางของจีนได้พัฒนาความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมที่ย้ายฐานมาจากภาคตะวันออกมากขึ้น แต่เนื่องจากภาคตะวันตกและภาคกลางห่างจากท่าเรือด้านภาคตะวันออกค่อนข้างมาก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปยิ่งมีมากขึ้น เมืองที่เป็นศูนย์กลางประจำเขตต่างๆ ของจีนจึงเริ่มหาทางเปิดเส้นทางรถไฟเพื่อขนส่งคาร์โกไปยังยุโรปโดยตรง
  มณฑลเหอหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง
 • 7 ปีของเส้นทางรถไฟชิงไห่ – ทิเบต กับการพัฒนา "หลังคาของโลก"
  7 ปีของเส้นทางรถไฟชิงไห่ – ทิเบต กับการพัฒนา "หลังคาของโลก" (08 ก.ค. 2556)
  หลังจากจีนเริ่มดำเนินการยุทธศาสตร์ “เร่งพัฒนาภาคตะวันตก” เป็นต้นมา ที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบตได้ย่างเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาใหม่ แต่หากจะเทียบกับภาคตะวันออกของจีนแล้ว ถือว่าเขตที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบตยังด้อยพัฒนากว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟชิงไห – ทิเบต เป็นการเสนอรูปแบบการขนส่งที่ราคาถูก สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงให้แก่คนในท้องถิ่น และยังได้กลายเป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ "หลังคาของโลก"
  ภาพรวมจีน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง
 • เทอร์มินัล 1 สนามบินซวงหลิวปรับปรุงเร่งยกระดับผงาดสู่สากล
  เทอร์มินัล 1 สนามบินซวงหลิวปรับปรุงเร่งยกระดับผงาดสู่สากล (15 ธ.ค. 2555)

  หลังจากที่เปิดใช้งานอาคารเทอร์มินัล 2 หรือ T2 ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 55 เป็นต้นมา ทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู รวมมีพื้นที่ใช้สอยรวมแล้วกว่า 500,000 ตร.ม. ลานจอดเครื่องบินมีจำนวนถึง 146 ที่ รองรับปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้าออกได้ในแต่ละปีสูงถึง 50 ล้านคน รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ปีละถึง 1.5 ล้านตัน อีกทั้งสามารถรองรับปริมาณการขึ้นลงของเครื่องบินได้ถึงปีละ 32,000 เครื่อง แสดงให้เห็นว่า หลังจากที่อาคาร T2 สร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวมีประสิทธิภาพการใช้งานจาก 84.2% เพิ่มขึ้นเป็น 87.6%


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของพื้นที่ตอนในของจีน
  นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของพื้นที่ตอนในของจีน (22 พ.ย. 2555)

  เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2555 ที่ประชุมของรัฐบาลนครอู่ฮั่นได้อนุมัติ “แผนการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ นครอู่ฮั่น” เพื่อทำให้อู่ฮั่นพัฒนาเป็นจุดเชื่อมสำคัญในระบบห่วงโซ่อุปทาน ศูนย์กลางโลจิสติกส์และศูนย์กลางข้อมูลโลจิสติกส์ของจีน ผู้เชี่ยวชาญจีนให้ความเห็นว่า เมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์พื้นที่ตอนในของจีน


  มณฑลหูเป่ย