เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางกว่างโจว-ฝอซานสุดล้ำ ติด Wi-Fi ฟรีตลอดเส้นทาง
  รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางกว่างโจว-ฝอซานสุดล้ำ ติด Wi-Fi ฟรีตลอดเส้นทาง (26 เม.ย. 2559)
  มณฑลกวางตุ้งถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของจีนตอนใต้ มีระบบการขนส่งมวลชนและสินค้าที่ทันสมัย ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศและทางราง รถไฟฟ้าใต้ดินก็เป็นอีกหนึ่งระบบขนส่งมวลชนที่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับจำนวนของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นครกว่างโจวเปิดให้บริการเส้นทางเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2540 ปัจจุบัน ให้บริการทั้งสิ้น 9 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสาย1 2 3 4 5 6 8 กว่าง-ฝอ โดย สายกว่าง-ฝอ เป็นโครงการรถไฟใต้ดินเชื่อมระหว่างนครกว่างโจว-เมืองฝอซานซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินเชื่อมระหว่างเมืองสายแรกของจีนได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการ โดยเป็นโครงการเส้นทางรถไฟใต้ดินยาว 32.16 กม. สามารถลดเวลาในการเดินทางจากนครกว่างโจวไปเมืองฝอซานเหลือเพียง 40 นาที และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553

  มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • การขยายตัวของ Yunnan Airport Group กับอุตสาหกรรมการบินยูนนาน
  การขยายตัวของ Yunnan Airport Group กับอุตสาหกรรมการบินยูนนาน (04 ม.ค. 2559)
  บริษัท Yunnan Airport Group จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจของมณฑลยูนนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ปัจจุบันมีท่าอากาศยานในกำกับที่เปิดใช้งานแล้ว 13 แห่ง ได้แก่ คุนหมิง สิบสองปันนา ลี่เจียง หลูกู่หู  เต๋อหง ผูเอ่อ เถิงชง เป่าซาน เหวินซาน เจาทง หลินชาง ต้าหลี่ และแชงกรีล่า ครอบคลุม 11 เมืองจากทั้งหมด 16 เมืองของมณฑลยูนนาน ในจำนวนนี้ มีท่าอากาศยาน 5 แห่ง ที่มีปริมาณผู้โดยสารมากกว่า 1 ล้านคน ได้แก่ คุนหมิง สิบสองปันนา ลี่เจียง เต๋อหง และต้าหลี่

  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • กว่างโจวขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างเมือง พร้อมเปิดให้บริการสิ้นปีนี้
  กว่างโจวขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างเมือง พร้อมเปิดให้บริการสิ้นปีนี้ (25 ธ.ค. 2558)
  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นี้ จะเป็นวันกำหนดเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองเส้นทางกว่าง-ฝอ (กว่างโจว-ฝอซาน) เส้นทางซีหล่าง-เยี่ยนก่าง โดยขยายเส้นทางต่อจากเดิม 4 สถานี เชื่อมต่อกับสาย 8 โดยจากเดิมที่เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟฟ้าใตดินสาย 1 เพียงเส้นทางเดียว ซึ่งปัจจุบันหากเดินทางจากสาย 8 ไปยังฝอซานจะต้องเปลี่ยนเป็นสาย 2 ต่อ สาย 1 ใช้เวลาทั้งหมดกว่า 78 นาที จึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นสายกว่าง-ฝอได้ แต่หลังจากเปิดใช้งาน การเดินทางจากสาย 8 ไปยังเมืองฝอซานจะใช้เวลาเพียง 39 นาที สามารถร่นระยะเวลาการเดินทางได้มากกว่าครึ่งชั่วโมง โดยจะทำให้เส้นทางโครงข่ายรถไฟฟ้าใต้ดินนครกว่างโจวจะมีจุดเปลี่ยนเส้นทางถึง 22 จุด ซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ของเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  มณฑลกวางตุ้ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • กว่างโจวพร้อมลุย พิจารณาสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2
  กว่างโจวพร้อมลุย พิจารณาสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 (12 มี.ค. 2558)
  หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลกวางตุ้ง นายหลี่ ชุนหง กล่าวว่ารัฐบาลฯ มีแผนที่จะสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ของมณฑลกวางตุ้ง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการการพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม โดยพิจารณาระหว่างเขตกาวหมิงเมืองฝอซานและเขตซินซิ่งเมืองหยุนฝู ซึ่งทั้งสองพื้นที่มีอาณาเขตที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งจากการสำรวจในเบื้องต้น ทั้งสองพื้นที่มีสภาพน่านฟ้า สภาพอากาศ ภูมิภาคทางธรณีวิทยาและการคมนาคมต่าง ๆ ในภาพรวมที่ค่อนข้างเหมาะสม นายหลี่ฯ ยังกล่าวอีกว่าหากสามารถสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่ดังกล่าวได้จะเป็นการขนายการพัฒนาเข้าไปสู่พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษลุ่มแม่น้ำจูเจียงด้านตะวันตก อาทิ เมืองเจียงเหมิน เมืองจงซาน เมืองอวิ๋นฝู๋ เมืองจ้าวชิ่งและเมืองหยางเจียง ให้มีความสะดวกใน
  การเดินทางแะการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
  มณฑลกวางตุ้ง
 • ส่องยุทธศาสตร์โลจิสติกส์นครคุนหมิง: ช่องทางกระจายสินค้าไทยภาคเหนือสู่จีน
  ส่องยุทธศาสตร์โลจิสติกส์นครคุนหมิง: ช่องทางกระจายสินค้าไทยภาคเหนือสู่จีน (09 ก.ย. 2556)
  ตั้งแต่ปี 2554 ยูนนานได้เปิดตัวเองให้เป็นประตูเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ และมณฑลภายในของจีน โดยมีคุนหมิงเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่ภาคกลางของยูนนาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “หัวสะพาน” ซึ่งรัฐบาลจีนให้ความเห็นชอบ และได้บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2554-2558)พร้อมทั้งผลักดันการสร้างระเบียงเศรษฐกิจ 4 เส้นทาง คือ คุนหมิง-ฮานอย คุนหมิง-กรุงเทพคุนหมิง-ย่างกุ้ง และคุนหมิง-กัลกัตตา และการพัฒนาทางถนนและระบบรางเชื่อมกับมณฑลตอนในของจีน (เขตเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล  และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง) ซึ่งมีคุนหมิงเป็นเสมือนจุดศูนย์กลาง และชุมทางการเชื่อมต่อ
  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • เครือข่ายเชื่อมโยงคมนาคมในยูนนานรุดหน้า: โอกาสเชื่อมไทยกับจีนตะวันตก
  เครือข่ายเชื่อมโยงคมนาคมในยูนนานรุดหน้า: โอกาสเชื่อมไทยกับจีนตะวันตก (27 ส.ค. 2556)
  แม้ยูนนานจะไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่เนื่องด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น มีอาณาเขตติดต่อเวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ และอยู่ใกล้ไทย กัมพูชา บังกลาเทศ และอินเดีย เมื่อเดือน พ.ค. 2554 รัฐบาลจีนจึงได้อนุมัติยุทธศาสตร์ป้อมหัวสะพาน (Bridgehead Strategy) หรือภาษาจีนเรียกว่า “เฉียวโถวเป่า” ให้มณฑลยูนนานเป็น “ป้อมปราการด่านแรก” ของภาคตะวันตกของจีน เพื่อเชื่อมดินแดนจีนตอนในกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการแสวงหาทางออกสู่ทะเล การจะเป็น “ป้อมหัวสะพาน” ที่สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องมีเครือข่ายการคมนาคมที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูง ในแต่ละปี รัฐบาลมณฑลยูนนานทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภคด้านการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ให้มีความก้าวหน้า สมกับการเป็นเมืองหน้าด่านด้านตะวันตกของจีนอย่างแท้จริง
  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • เปิดแล้ว!! เส้นทางรถไฟขนส่งคาร์โกข้ามชาติเจิ้นโจว – ฮัมบูร์ก
  เปิดแล้ว!! เส้นทางรถไฟขนส่งคาร์โกข้ามชาติเจิ้นโจว – ฮัมบูร์ก (19 ก.ค. 2556)
  ช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทางการจีนเริ่มดำเนินนโยบาย “การเร่งพัฒนาภาคตะวันตก” และ “การผงาดขึ้นของภาคกลาง” ภาคตะวันตกและภาคกลางของจีนได้พัฒนาความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมที่ย้ายฐานมาจากภาคตะวันออกมากขึ้น แต่เนื่องจากภาคตะวันตกและภาคกลางห่างจากท่าเรือด้านภาคตะวันออกค่อนข้างมาก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปยิ่งมีมากขึ้น เมืองที่เป็นศูนย์กลางประจำเขตต่างๆ ของจีนจึงเริ่มหาทางเปิดเส้นทางรถไฟเพื่อขนส่งคาร์โกไปยังยุโรปโดยตรง
  มณฑลเหอหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง
 • 7 ปีของเส้นทางรถไฟชิงไห่ – ทิเบต กับการพัฒนา "หลังคาของโลก"
  7 ปีของเส้นทางรถไฟชิงไห่ – ทิเบต กับการพัฒนา "หลังคาของโลก" (08 ก.ค. 2556)
  หลังจากจีนเริ่มดำเนินการยุทธศาสตร์ “เร่งพัฒนาภาคตะวันตก” เป็นต้นมา ที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบตได้ย่างเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาใหม่ แต่หากจะเทียบกับภาคตะวันออกของจีนแล้ว ถือว่าเขตที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบตยังด้อยพัฒนากว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟชิงไห – ทิเบต เป็นการเสนอรูปแบบการขนส่งที่ราคาถูก สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงให้แก่คนในท้องถิ่น และยังได้กลายเป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ "หลังคาของโลก"
  ภาพรวมจีน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง
 • เทอร์มินัล 1 สนามบินซวงหลิวปรับปรุงเร่งยกระดับผงาดสู่สากล
  เทอร์มินัล 1 สนามบินซวงหลิวปรับปรุงเร่งยกระดับผงาดสู่สากล (15 ธ.ค. 2555)

  หลังจากที่เปิดใช้งานอาคารเทอร์มินัล 2 หรือ T2 ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 55 เป็นต้นมา ทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู รวมมีพื้นที่ใช้สอยรวมแล้วกว่า 500,000 ตร.ม. ลานจอดเครื่องบินมีจำนวนถึง 146 ที่ รองรับปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้าออกได้ในแต่ละปีสูงถึง 50 ล้านคน รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ปีละถึง 1.5 ล้านตัน อีกทั้งสามารถรองรับปริมาณการขึ้นลงของเครื่องบินได้ถึงปีละ 32,000 เครื่อง แสดงให้เห็นว่า หลังจากที่อาคาร T2 สร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวมีประสิทธิภาพการใช้งานจาก 84.2% เพิ่มขึ้นเป็น 87.6%


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของพื้นที่ตอนในของจีน
  นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของพื้นที่ตอนในของจีน (22 พ.ย. 2555)

  เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2555 ที่ประชุมของรัฐบาลนครอู่ฮั่นได้อนุมัติ “แผนการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ นครอู่ฮั่น” เพื่อทำให้อู่ฮั่นพัฒนาเป็นจุดเชื่อมสำคัญในระบบห่วงโซ่อุปทาน ศูนย์กลางโลจิสติกส์และศูนย์กลางข้อมูลโลจิสติกส์ของจีน ผู้เชี่ยวชาญจีนให้ความเห็นว่า เมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์พื้นที่ตอนในของจีน


  มณฑลหูเป่ย
 • เกาะติดคมนาคมยูนนาน
  เกาะติดคมนาคมยูนนาน (14 ส.ค. 2555)
  มณฑลยูนนานได้ตั้งเป้าการพัฒนาเส้นทางขนส่งต่าง ๆ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2554 – 2558) ไว้ว่าจะเป็นชุมทางนานาชาติที่เชื่อมจีน (มณฑลตอนใน) กับทวีปเอเชีย - ยุโรป และมหาสมุทรอินเดียเป็นพื้นฐานสำคัญ และสร้างศูนย์กลาง (Hub) การขนส่งที่หลากหลายในพื้นที่ภูมิภาค โดยกำหนดให้นครคุนหมิงเป็นเมืองแห่งโลจิสติกส์ของมณฑลยูนนาน
  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • บทเรียน 35 วัน ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ที่ต้องหยุดชะงักในรูทเฉิงตู-ฮานอยจากต้นทุนที่เพิ่มและรูรั่วเล็กๆ จากถังน้ำมัน
  บทเรียน 35 วัน ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ที่ต้องหยุดชะงักในรูทเฉิงตู-ฮานอยจากต้นทุนที่เพิ่มและรูรั่วเล็กๆ จากถังน้ำมัน (11 ส.ค. 2555)
  นครเฉิงตู เป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ถือเป็นตลาดที่ท้าทายต่อการเข้ามาลงทุนของภาคธุรกิจหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการบินที่บริษัทสายการบินต่างชาติต่างสนใจที่จะเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งภาคตะวันตกของจีนสู่ประเทศของตน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างธุรกิจการบินต่างชาติกับธุรกิจการบินภายในประเทศอย่างเข้มข้น ถือเป็ดเวทีพิสูจน์ศักยภาพของบริษัทสายการบินนั้นๆ ว่าจะสามารถยืนหยัดและเข้มแข็งเพียงใด
 • รออีก 5 ปี นั่งม้าเหล็กความเร็วสูงจากเฉิงตูสู่พานจือฮัวเพียง 4 ชม.
  รออีก 5 ปี นั่งม้าเหล็กความเร็วสูงจากเฉิงตูสู่พานจือฮัวเพียง 4 ชม. (08 ส.ค. 2555)

  การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในมณฑลเสฉวน ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเส้นทางรถไฟสายเฉิงคุน (เฉิงตู-คุนหมิง) ล่าสุดแผนการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในช่วง อ.หมี่อี้ ถึง เมืองพานจือฮัว ได้ผ่านการอนุมัติจากทางการเรียบร้อย คาดเริ่มก่อสร้างภายในเดือน ส.ค 55 นี้ และในอีก 5 ปีข้างหน้า เมื่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ จะทำให้การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากนครเฉิงตูถึงเมืองพานจือฮัว ใช้เวลาเพียง 4 ชม. เท่านั้น ซึ่งเร็วกว่าปัจจุบันที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟธรรมดานานถึง 12 ชม.


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • มณฑลเสฉวน คู่แท้ของไทยในจีนตะวันตกเฉียงใต้ (ตอนจบ)
  มณฑลเสฉวน คู่แท้ของไทยในจีนตะวันตกเฉียงใต้ (ตอนจบ) (10 มิ.ย. 2555)
  ในฐานะที่มณฑลเสฉวนเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ที่สามารถเป็นประตูกระจายสินค้าไปยังแถบภูมิภาคทั่วทั้งจีนและอาเซียนได้ คณะกรรมการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีนได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา โลจิสติกส์ให้นครเฉิงตูเป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในจีนตะวันตกภายในปี 2555 และสร้างเครือข่ายระบบรางความเร็วสูงมุ่งสู่นครใหญ่ทางภาคตะวันออกจาก 30 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 8 ชั่วโมง และมณฑลข้างเคียงจาก 15 ชั่วโมง ให้เหลือเพียงไม่เกิน 4 ชั่วโมง ในปี 2563 ซึ่งปัจจุบัน การให้บริการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อหลายเส้นทางก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว อาทิ เส้นเฉิงตู-ฉงชิ่ง เฉิงตู-ปักกิ่ง เฉิงตู-เซี่ยงไฮ้
  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • TransAsia Airways เปิดเส้นทางใหม่ ซานย่า-ไทเป
  TransAsia Airways เปิดเส้นทางใหม่ ซานย่า-ไทเป (31 พ.ค. 2555)
  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555 สายการบิน TransAsia Airways (复兴航空) ของไต้หวันได้มีพิธีเปิดเส้นทางบินใหม่ ซานย่า-ไทเป (三亚-台北) ซึ่งในพิธีมีการลงนาม “ข้อตกลงความร่วมมือเที่ยวบินไห่หนาน-ไต้หวัน” โดยตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. เป็นต้นไปจะมีเที่ยวบินดังกล่าวบินระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน (桃园国际机场,Taiwan Taoyuan International Airport) และท่าอากาศยานนานาชาติเฟิ่งหวงซานย่า (三亚凤凰国际机场,Sanya Phoenix International Airport) 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
  มณฑลไห่หนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • สนามบินเจียงเป่ยฉงชิ่งลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านหยวน สร้างรันเวย์แห่งที่ 3
  สนามบินเจียงเป่ยฉงชิ่งลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านหยวน สร้างรันเวย์แห่งที่ 3 (21 พ.ค. 2555)

  คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนานครฉงชิ่ง รายงานว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติโครงการสร้างอาคารผู้โดยสารตะวันออกและสร้างรันเวย์แห่งที่ 3 ของ สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย นครฉงชิ่งแล้ว โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 26,300 ล้านหยวน

   

  ภาพ สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย

  โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารตะวันออกขนาด 4.5 แสน ตร.กม. และโครงการก่อสร้างรันเวย์แห่งที่ 3 ซึ่งมีความยาว 3.8 กม. ซึ่งจะมีกำหนดที่จะดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2563 เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งจากในและต่างประเทศได้ถึง 45 ล้านคนต่อปี และ รองรับการขนส่งสินค้าได้ 1.1 ล้านตัน

     


  นครฉงชิ่ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • การพัฒนาด้านการขนส่งของยูนนานเป็นไปอย่างรวดเร็วๆ