เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • ส่องยุทธศาสตร์โลจิสติกส์นครคุนหมิง: ช่องทางกระจายสินค้าไทยภาคเหนือสู่จีน
  ส่องยุทธศาสตร์โลจิสติกส์นครคุนหมิง: ช่องทางกระจายสินค้าไทยภาคเหนือสู่จีน (09 ก.ย. 2556)
  ตั้งแต่ปี 2554 ยูนนานได้เปิดตัวเองให้เป็นประตูเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้ และมณฑลภายในของจีน โดยมีคุนหมิงเป็นจุดศูนย์กลางของพื้นที่ภาคกลางของยูนนาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “หัวสะพาน” ซึ่งรัฐบาลจีนให้ความเห็นชอบ และได้บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2554-2558)พร้อมทั้งผลักดันการสร้างระเบียงเศรษฐกิจ 4 เส้นทาง คือ คุนหมิง-ฮานอย คุนหมิง-กรุงเทพคุนหมิง-ย่างกุ้ง และคุนหมิง-กัลกัตตา และการพัฒนาทางถนนและระบบรางเชื่อมกับมณฑลตอนในของจีน (เขตเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล  และเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง) ซึ่งมีคุนหมิงเป็นเสมือนจุดศูนย์กลาง และชุมทางการเชื่อมต่อ
  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • เครือข่ายเชื่อมโยงคมนาคมในยูนนานรุดหน้า: โอกาสเชื่อมไทยกับจีนตะวันตก
  เครือข่ายเชื่อมโยงคมนาคมในยูนนานรุดหน้า: โอกาสเชื่อมไทยกับจีนตะวันตก (27 ส.ค. 2556)
  แม้ยูนนานจะไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่เนื่องด้วยตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น มีอาณาเขตติดต่อเวียดนาม ลาว และเมียนมาร์ และอยู่ใกล้ไทย กัมพูชา บังกลาเทศ และอินเดีย เมื่อเดือน พ.ค. 2554 รัฐบาลจีนจึงได้อนุมัติยุทธศาสตร์ป้อมหัวสะพาน (Bridgehead Strategy) หรือภาษาจีนเรียกว่า “เฉียวโถวเป่า” ให้มณฑลยูนนานเป็น “ป้อมปราการด่านแรก” ของภาคตะวันตกของจีน เพื่อเชื่อมดินแดนจีนตอนในกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการแสวงหาทางออกสู่ทะเล การจะเป็น “ป้อมหัวสะพาน” ที่สมบูรณ์แบบ จำเป็นต้องมีเครือข่ายการคมนาคมที่ครอบคลุมและมีคุณภาพสูง ในแต่ละปี รัฐบาลมณฑลยูนนานทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อพัฒนาโครงข่ายสาธารณูปโภคด้านการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ให้มีความก้าวหน้า สมกับการเป็นเมืองหน้าด่านด้านตะวันตกของจีนอย่างแท้จริง
  มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง
 • เปิดแล้ว!! เส้นทางรถไฟขนส่งคาร์โกข้ามชาติเจิ้นโจว – ฮัมบูร์ก
  เปิดแล้ว!! เส้นทางรถไฟขนส่งคาร์โกข้ามชาติเจิ้นโจว – ฮัมบูร์ก (19 ก.ค. 2556)
  ช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทางการจีนเริ่มดำเนินนโยบาย “การเร่งพัฒนาภาคตะวันตก” และ “การผงาดขึ้นของภาคกลาง” ภาคตะวันตกและภาคกลางของจีนได้พัฒนาความสามารถในการรองรับอุตสาหกรรมที่ย้ายฐานมาจากภาคตะวันออกมากขึ้น แต่เนื่องจากภาคตะวันตกและภาคกลางห่างจากท่าเรือด้านภาคตะวันออกค่อนข้างมาก ทำให้เกิดข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปยิ่งมีมากขึ้น เมืองที่เป็นศูนย์กลางประจำเขตต่างๆ ของจีนจึงเริ่มหาทางเปิดเส้นทางรถไฟเพื่อขนส่งคาร์โกไปยังยุโรปโดยตรง
  มณฑลเหอหนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง
 • 7 ปีของเส้นทางรถไฟชิงไห่ – ทิเบต กับการพัฒนา "หลังคาของโลก"
  7 ปีของเส้นทางรถไฟชิงไห่ – ทิเบต กับการพัฒนา "หลังคาของโลก" (08 ก.ค. 2556)
  หลังจากจีนเริ่มดำเนินการยุทธศาสตร์ “เร่งพัฒนาภาคตะวันตก” เป็นต้นมา ที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบตได้ย่างเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาใหม่ แต่หากจะเทียบกับภาคตะวันออกของจีนแล้ว ถือว่าเขตที่ราบสูงชิงไห่ – ทิเบตยังด้อยพัฒนากว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟชิงไห – ทิเบต เป็นการเสนอรูปแบบการขนส่งที่ราคาถูก สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงให้แก่คนในท้องถิ่น และยังได้กลายเป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ "หลังคาของโลก"
  ภาพรวมจีน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง
 • เทอร์มินัล 1 สนามบินซวงหลิวปรับปรุงเร่งยกระดับผงาดสู่สากล
  เทอร์มินัล 1 สนามบินซวงหลิวปรับปรุงเร่งยกระดับผงาดสู่สากล (15 ธ.ค. 2555)

  หลังจากที่เปิดใช้งานอาคารเทอร์มินัล 2 หรือ T2 ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 55 เป็นต้นมา ทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู รวมมีพื้นที่ใช้สอยรวมแล้วกว่า 500,000 ตร.ม. ลานจอดเครื่องบินมีจำนวนถึง 146 ที่ รองรับปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้าออกได้ในแต่ละปีสูงถึง 50 ล้านคน รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ปีละถึง 1.5 ล้านตัน อีกทั้งสามารถรองรับปริมาณการขึ้นลงของเครื่องบินได้ถึงปีละ 32,000 เครื่อง แสดงให้เห็นว่า หลังจากที่อาคาร T2 สร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ทำให้ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวมีประสิทธิภาพการใช้งานจาก 84.2% เพิ่มขึ้นเป็น 87.6%


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของพื้นที่ตอนในของจีน
  นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของพื้นที่ตอนในของจีน (22 พ.ย. 2555)

  เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2555 ที่ประชุมของรัฐบาลนครอู่ฮั่นได้อนุมัติ “แผนการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ นครอู่ฮั่น” เพื่อทำให้อู่ฮั่นพัฒนาเป็นจุดเชื่อมสำคัญในระบบห่วงโซ่อุปทาน ศูนย์กลางโลจิสติกส์และศูนย์กลางข้อมูลโลจิสติกส์ของจีน ผู้เชี่ยวชาญจีนให้ความเห็นว่า เมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์พื้นที่ตอนในของจีน


  มณฑลหูเป่ย
 • บทเรียน 35 วัน ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ที่ต้องหยุดชะงักในรูทเฉิงตู-ฮานอยจากต้นทุนที่เพิ่มและรูรั่วเล็กๆ จากถังน้ำมัน
  บทเรียน 35 วัน ของสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ที่ต้องหยุดชะงักในรูทเฉิงตู-ฮานอยจากต้นทุนที่เพิ่มและรูรั่วเล็กๆ จากถังน้ำมัน (11 ส.ค. 2555)
  นครเฉิงตู เป็นเมืองที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ถือเป็นตลาดที่ท้าทายต่อการเข้ามาลงทุนของภาคธุรกิจหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการบินที่บริษัทสายการบินต่างชาติต่างสนใจที่จะเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเขตศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งภาคตะวันตกของจีนสู่ประเทศของตน ส่งผลให้เกิดการแข่งขันระหว่างธุรกิจการบินต่างชาติกับธุรกิจการบินภายในประเทศอย่างเข้มข้น ถือเป็ดเวทีพิสูจน์ศักยภาพของบริษัทสายการบินนั้นๆ ว่าจะสามารถยืนหยัดและเข้มแข็งเพียงใด
 • รออีก 5 ปี นั่งม้าเหล็กความเร็วสูงจากเฉิงตูสู่พานจือฮัวเพียง 4 ชม.
  รออีก 5 ปี นั่งม้าเหล็กความเร็วสูงจากเฉิงตูสู่พานจือฮัวเพียง 4 ชม. (08 ส.ค. 2555)

  การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในมณฑลเสฉวน ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเส้นทางรถไฟสายเฉิงคุน (เฉิงตู-คุนหมิง) ล่าสุดแผนการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในช่วง อ.หมี่อี้ ถึง เมืองพานจือฮัว ได้ผ่านการอนุมัติจากทางการเรียบร้อย คาดเริ่มก่อสร้างภายในเดือน ส.ค 55 นี้ และในอีก 5 ปีข้างหน้า เมื่อเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ จะทำให้การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงจากนครเฉิงตูถึงเมืองพานจือฮัว ใช้เวลาเพียง 4 ชม. เท่านั้น ซึ่งเร็วกว่าปัจจุบันที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟธรรมดานานถึง 12 ชม.


  มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • TransAsia Airways เปิดเส้นทางใหม่ ซานย่า-ไทเป
  TransAsia Airways เปิดเส้นทางใหม่ ซานย่า-ไทเป (31 พ.ค. 2555)
  เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2555 สายการบิน TransAsia Airways (复兴航空) ของไต้หวันได้มีพิธีเปิดเส้นทางบินใหม่ ซานย่า-ไทเป (三亚-台北) ซึ่งในพิธีมีการลงนาม “ข้อตกลงความร่วมมือเที่ยวบินไห่หนาน-ไต้หวัน” โดยตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. เป็นต้นไปจะมีเที่ยวบินดังกล่าวบินระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ไต้หวัน (桃园国际机场,Taiwan Taoyuan International Airport) และท่าอากาศยานนานาชาติเฟิ่งหวงซานย่า (三亚凤凰国际机场,Sanya Phoenix International Airport) 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
  มณฑลไห่หนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
 • สนามบินเจียงเป่ยฉงชิ่งลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านหยวน สร้างรันเวย์แห่งที่ 3
  สนามบินเจียงเป่ยฉงชิ่งลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านหยวน สร้างรันเวย์แห่งที่ 3 (21 พ.ค. 2555)

  คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนานครฉงชิ่ง รายงานว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติโครงการสร้างอาคารผู้โดยสารตะวันออกและสร้างรันเวย์แห่งที่ 3 ของ สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย นครฉงชิ่งแล้ว โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 26,300 ล้านหยวน

   

  ภาพ สนามบินนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย

  โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารตะวันออกขนาด 4.5 แสน ตร.กม. และโครงการก่อสร้างรันเวย์แห่งที่ 3 ซึ่งมีความยาว 3.8 กม. ซึ่งจะมีกำหนดที่จะดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2563 เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้โดยสารทั้งจากในและต่างประเทศได้ถึง 45 ล้านคนต่อปี และ รองรับการขนส่งสินค้าได้ 1.1 ล้านตัน

     


  นครฉงชิ่ง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู
 • “จิ่วเจียง” Crossroads การขนส่งแห่งมณฑลตอนกลาง
  “จิ่วเจียง” Crossroads การขนส่งแห่งมณฑลตอนกลาง (23 มี.ค. 2555)
  ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาระหว่างมณฑลชายฝั่งทะเลกับมณฑลตอนในของจีนเป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนับตั้งแต่ได้มีการดำเนินนโยบายปฏิรูปเปิดประเทศ ดังนั้นช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางการจีนจึงได้มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังโดยได้มีการระบุไว้ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เน้นการลงทุนในด้านต่างๆ ตั้งแต่ ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การสื่อสาร กระจายออกไปสู่พื้นที่ของมณฑลตอนในมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะดึงดูดภาคธุรกิจทั้งจากในและต่างประเทศให้ขยายการลงทุนเข้าสู่มณฑลตอนในเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มากขึ้นนั่นเอง โอกาสนี้ BIC จึงขอเลือกนำเสนอ “เมืองจิ่วเจียง” ของมณฑลเจียงซี เมืองในมณฑลตอนกลางของจีนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลมากนัก และมีความน่าสนใจในฐานะที่มีศักยภาพของการเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งที่สำคัญของพื้นที่มณฑลตอนกลาง
  มณฑลเจียงซี / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน
 • โอกาสทองมาเซี่ยเหมินแล้ว จีนร่วมมือไต้หวันก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนทางการขนส่ง
  โอกาสทองมาเซี่ยเหมินแล้ว จีนร่วมมือไต้หวันก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนทางการขนส่ง (23 ก.พ. 2555)
  ในขณะนี้ ศูนย์การแลกเปลี่ยนทางการขนส่งเมืองเซี่ยเหมินอยู่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อจะร่วมดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ขนส่งสินค้านานาชาติในแถบฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีน โดยมีโครงการแลกเปลี่ยนทางการขนส่งระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การขายและการเช่าเรือขนส่ง การขนส่งสินค้า การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการขนส่ง เป็นสื่อกลางในการให้บริการการขนส่ง และการให้บริการข้อมูลด้านการขนส่งระหว่างกัน ทั้งนี้ การจัดตั้งโครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อในด้านอุตสาหกรรมขนส่งระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  มณฑลฝูเจี้ยน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน
 • รถไฟความเร็วสูงเซี่ยเหมิน – เซินเจิ้นคาดสร้างเสร็จปลายปีนี้
  รถไฟความเร็วสูงเซี่ยเหมิน – เซินเจิ้นคาดสร้างเสร็จปลายปีนี้ (17 ม.ค. 2555)
  รายงานข่าวระบุว่า จากผลกระทบของนโยบายการเงินในระดับมหภาคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูงชนกันครั้งร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง 40 คนที่เมืองเวินโจวในมณฑลเจ้อเจียงเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2554 ที่ผ่านมา ทำให้โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางเซี่ยเหมิน – เซินเจิ้นต้องระงับการก่อสร้างเป็นเวลาเกือบ 6 เดือน ล่าสุดหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการของมณฑลฝูเจี้ยนได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ขณะนี้โครงการฯ กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและทดลองวิ่งได้ในช่วงปลายปีนี้ โดยโครงการฯ ส่วนที่อยู่ในเมืองเซี่ยเหมินซึ่งมีระยะทางประมาณ 12 กม. ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วประมาณร้อยละ 90
  มณฑลฝูเจี้ยน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน