เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • มณฑลซานตง มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล
  มณฑลซานตง มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล (17 ส.ค. 2561)
  คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวมณฑลซานตงรายงานว่า การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวและการบริโภคในมณฑลซานตงช่วงครึ่งปีแรก เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด 370 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 9.2  คิดเป็นมูลค่าถึง 436.09 พันล้านหยวน (2.18ล้านล้านบาท) และยังพบว่า ปริมาณการบริโภคด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงกว่าการบริโภคด้านอื่นโดยรวมของมณฑลถึงร้อยละ 3
  เมื่อเทียบการบริโภคต่อหัวของนักท่องเที่ยว เพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน

  มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว
 • เมืองเยียนไถ มณฑลซานตง เมืองน่าเที่ยวที่สุดในประเทศจีนปี 2561
  เมืองเยียนไถ มณฑลซานตง เมืองน่าเที่ยวที่สุดในประเทศจีนปี 2561 (07 ก.พ. 2561)
  เยียนไถ เมืองชายฝั่งทะเล มณฑลซานตง ได้รับเลือกเป็นเมืองน่าเที่ยวที่สุดในประเทศจีน ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นผลสำรวจของ Global Times General Review ศูนย์สำรวจความคิดเห็นหรือท่าทีของสาธารณชนของสำนักพิมพ์ Global Times ที่กรุงปักกิ่ง โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกเมืองน่าเที่ยว จากชื่อเสียงของเมือง การสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขัน สภาพแวดล้อมการลงทุน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ดัชนีความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน จำนวนนักท่องเที่ยว รวมทั้งความปลอดภัยและระดับค่าครองชีพ นอกจากเมืองเยียนไถแล้ว นครเฉิงตู เมืองซานย่าและนครคุนหมิง ได้รับเลือกให้เป็นเมืองน่าเที่ยวในปี 2561 ด้วย
  มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว
 • มาเก๊าเร่งเครื่องผลักดันธุรกิจท่องเที่ยวเต็มสูบ: โอกาสหรือความท้าทายสำหรับไทย
  มาเก๊าเร่งเครื่องผลักดันธุรกิจท่องเที่ยวเต็มสูบ: โอกาสหรือความท้าทายสำหรับไทย (27 ธ.ค. 2560)
  เมื่อพูดถึงมาเก๊า ใคร ๆ ก็คงจะคิดไปถึงคาสิโนกันเป็นอย่างแรก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ทำรายได้มหาศาลที่เป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเขตบริหารพิเศษแห่งนี้ของจีน โดยเมื่อปี 2559 เฉพาะรายได้จากคาสิโนนั้นสูงถึง 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 62.5 ของ GDP ทีเดียว ซึ่งรายได้นี้ก็มาจากนักท่องเที่ยวมหาศาลที่หลั่งไหลเข้าไปเฉลี่ยถึงวันละ 8.5 หมื่นคน หรือกว่าร้อยละ 13 ของประชากร รวมทั้งปีมีนักท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านคน (พอ ๆ กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาประเทศไทย) ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดประชากรเพียง 6.5 แสนคน (ไม่ถึง 1 ใน 10 ของกรุงเทพฯ) และพื้นที่เพียง 30 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่ากรุงเทพฯ กว่า 50 เท่า!) ก็เรียกได้ว่ามหาศาล และเป็นปัจจัยสำคัญให้มาเก๊ามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรถึงเกือบ 7 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของมาเก๊า โดยคิดเป็นถึงกว่าครึ่งของการจ้างงานทั้งหมด
  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง