เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • บทเรียนจากฮ่องกง 5: 5 ทศวรรษบนเส้นทางการสนับสนุนธุรกิจของ HKPC
  บทเรียนจากฮ่องกง 5: 5 ทศวรรษบนเส้นทางการสนับสนุนธุรกิจของ HKPC (31 ก.ค. 2561)
  ในขณะที่ Cyberport เป็นองค์กรน้องใหม่ที่มีอายุเพียง 14 ปีและเน้นเรื่องการนำฮ่องกงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้น startup ด้าน FinTech และ E-commerce เป็นหลักนั้น ปัจจุบันหลายคนอาจจะนึกไม่ค่อยออกแล้วว่าในอดีตฮ่องกงก็มีอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจเช่นกัน จนได้มีการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของภาคการผลิตตั้งแต่เมื่อกว่า 50 ปีก่อน นั่นก็คือ Hong Kong Productivity Council(HKPC)ที่เราจะมาทำความรู้จักกันในบทความตอนนี้นั่นเอง แม้ว่าการมาทำธุรกิจด้านการผลิตในฮ่องกงอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ควรลืมว่าฮ่องกงเองก็มุ่งเน้นเรื่องการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาค GBA และจีนทั้งประเทศ รวมถึงเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก โดย HKPC ก็สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมธุรกิจไทยให้กับหุ้นส่วนต่าง ๆ ของ HKPC และสามารถให้การสนับสนุนทางออกด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ภาคธุรกิจได้  
  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง
 • บทเรียนจากฮ่องกง 3: HKTDC และบทบาทสนับสนุนธุรกิจ startup ในฮ่องกง
  บทเรียนจากฮ่องกง 3: HKTDC และบทบาทสนับสนุนธุรกิจ startup ในฮ่องกง (20 มิ.ย. 2561)
  บทความในตอนนี้ เราจะไปทำความรู้จักกับสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) หรือที่รู้จักในนาม HKTDC อีกหนึ่งองค์กรของรัฐที่มีความสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของฮ่องกง รวมถึงจะพาไปรู้จักกับโครงการ Start-up Express โครงการสนับสนุน startup น้องใหม่ของ HKTDC ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะ startup หน้าใหม่ระยะสั้น โดยจะคัดเลือก startup 10 รายเข้ารอบและได้รับการบ่มเพาะกับโครงการ และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมออกบูธงานนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งในฮ่องกงและระดับนานาชาติในมูลค่า 160,000 ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งหมายถึงการเสริมสร้างพันธมิตรโอกาสระดมทุนและต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจซึ่งครอบคลุมไปถึงโอกาสขยายธุรกิจใน Greater Bay Area และในระดับโลก นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังจะมีโอกาสเข้าชมนิทรรศการแสดงสินค้าระดับสากลทั่วโลก
  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง
 • บทเรียนจากฮ่องกง 2: Cyberport กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของฮ่องกง
  บทเรียนจากฮ่องกง 2: Cyberport กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของฮ่องกง (06 มิ.ย. 2561)
  Cyberport หนึ่งในองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ startup ด้านดิจิทัลของฮ่องกง เป็นองค์กรตัวอย่างซึ่งน่าจะเป็นทั้ง บทเรียนที่ดีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และยังเป็นประตูสำคัญสำหรับสำหรับนักลงทุนหรือ startup หน้าใหม่ของไทยที่สนใจธุรกิจด้านนี้ ซึ่ง Cyberport มุ่งเน้นการพัฒนา 3 เสายุทธศาสตร์ในการบ่มเพาะอุตสาหกรรม startup ของฮ่องกง ได้แก่ (1)เยาวชน โดยจะสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (2)ผู้ประกอบการ จะเน้นการสนับสนุนทั้งด้านเงินทุนและด้านอื่น ๆ และ(3)หุ้นส่วน โดยจะช่วยเพิ่มศักยภาพของ startup ท้องถิ่นในการแสวงหาโอกาสธุรกิจในจีนและต่างประเทศ โดยใช้หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และเครือข่ายกับทั่วโลกให้เป็นประโยชน์
  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง