เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • เมืองตงหยิง ฐานการผลิตน้ำมันสำคัญของจีนในมณฑลซานตง
    เมืองตงหยิง ฐานการผลิตน้ำมันสำคัญของจีนในมณฑลซานตง (21 ก.ค. 2560)
    เมืองตงหยิง มณฑลซานตง เป็นหนึ่งในฐานการผลิตน้ำมันที่สำคัญของจีน โดยเป็นที่ตั้งของบริษัทซิโนเปค เซิ่งลี่ ออยล์ฟิลด์ (Sinopec Shengli Oilfield) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำมันยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของจีน ที่มีปริมาณการผลิตคิดเป็น 85% ของบ่อน้ำมันดังกล่าว ปัจจุบัน เมืองตงหยิงมีรายได้จากอุตสาหกรรมเครื่องมือปิโตรเลียมมากกว่า 20 ล้านหยวน หรือ 2.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2559 รายได้จากการส่งออกของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีมูลค่าสูงถึง 326.5 ล้านหยวน ซึ่งมีมูลค่าสูงเป็น 3 อันดับแรกของจีน ส่งผลให้เมืองตงหยิงเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในจีน
    มณฑลซานตง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว