เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • สินค้าเกษตรจีนขึ้นราคา แต่คาดไม่ส่งผลเงินเฟ้อ
    สินค้าเกษตรจีนขึ้นราคา แต่คาดไม่ส่งผลเงินเฟ้อ (23 ธ.ค. 2552)

    ในช่วงที่ผ่านมา สินค้าเกษตรในประเทศจีนมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามสถิติจากกรมสถิติจีน แอปเปิ้ลเป็นสินค้าเกษตรหลักของจีนเพียงประเภทเดียวที่มีราคาลดลงร้อยละ 1.04 แต่สินค้าเกษตรหลักอื่นๆ อีก 14 ประเภทล้วนมีราคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมล็ดเรพ (Rapeseed) และถั่วลิสงที่มีราคาเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ในเดือน ธ.ค. 2552 ราคาของเมล็ดเรพเพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. 2552 ร้อยละ 3.7 ส่วนถั่วลิสงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36 ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพื่อการประกอบอาหารเพิ่มเป็นเงาตามตัว


    ภาพรวมจีน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง