เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • ส่านซีมีผลไม้แห้ง 5 ชนิดติด 10 อันดับที่สุดของจีน
  ส่านซีมีผลไม้แห้ง 5 ชนิดติด 10 อันดับที่สุดของจีน (24 พ.ย. 2552)

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมป่าไม้มณฑลส่านซีได้แถลงว่า ส่านซีมีผลไม้แห้งที่ทำรายได้ให้กับเศรษฐกิจของมณฑล 5 ชนิดที่ติด 10 อันดับมากที่สุดของจีน ได้แก่ เครื่องเทศฮัวเจียว วอลนัท พุทราจีน ลูกพลับ และเกาลัด ผลไม้แห้ง 5 ชนิดดังกล่าว มีพื้นที่ปลูกรวม 14.42 ล้านหมู่ (ประมาณ 6 ล้านไร่) ปริมาณผลผลิตต่อปี 537,000 ตัน รวมมูลค่ามากกว่า 4,500 ล้านหยวน นับเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้


  มณฑลส่านซี / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน
 • กานซูเร่งการปลูกธัญพืชแบบไม่ง้อน้ำ
  กานซูเร่งการปลูกธัญพืชแบบไม่ง้อน้ำ (06 พ.ย. 2552)
  เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2552  www.gs.xinhuanet.com ได้รายงานว่า รัฐบาลมณฑลกานซูได้สนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหันมาปลูกข้าวโพดแบบไม่ง้อน้ำ คือการปลูกต้นอ่อนโดยใช้พลาสติกคลุม เนื่องจากกานซูเป็นมณฑลที่มีปริมาณน้ำฝนต่อปีน้อยและค่อนข้างแห้งแล้ง โดยภายในปี 2553 กานซูจะผลักดันให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดโดยใช้เทคนิคการคลุมพลาสติกให้ได้ถึง 10 ล้านหมู่จีน (ประมาณ 4.17 ล้านไร่) ซึ่งปี 2552 ได้ปลูกไปแล้ว 5 ล้านหมู่จีน
  มณฑลกานซู / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน