เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • ส่านซีมีผลไม้แห้ง 5 ชนิดติด 10 อันดับที่สุดของจีน
    ส่านซีมีผลไม้แห้ง 5 ชนิดติด 10 อันดับที่สุดของจีน (24 พ.ย. 2552)

    เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมป่าไม้มณฑลส่านซีได้แถลงว่า ส่านซีมีผลไม้แห้งที่ทำรายได้ให้กับเศรษฐกิจของมณฑล 5 ชนิดที่ติด 10 อันดับมากที่สุดของจีน ได้แก่ เครื่องเทศฮัวเจียว วอลนัท พุทราจีน ลูกพลับ และเกาลัด ผลไม้แห้ง 5 ชนิดดังกล่าว มีพื้นที่ปลูกรวม 14.42 ล้านหมู่ (ประมาณ 6 ล้านไร่) ปริมาณผลผลิตต่อปี 537,000 ตัน รวมมูลค่ามากกว่า 4,500 ล้านหยวน นับเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้


    มณฑลส่านซี / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน