เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

 • สินค้าเกษตรจีนขึ้นราคา แต่คาดไม่ส่งผลเงินเฟ้อ
  สินค้าเกษตรจีนขึ้นราคา แต่คาดไม่ส่งผลเงินเฟ้อ (23 ธ.ค. 2552)

  ในช่วงที่ผ่านมา สินค้าเกษตรในประเทศจีนมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามสถิติจากกรมสถิติจีน แอปเปิ้ลเป็นสินค้าเกษตรหลักของจีนเพียงประเภทเดียวที่มีราคาลดลงร้อยละ 1.04 แต่สินค้าเกษตรหลักอื่นๆ อีก 14 ประเภทล้วนมีราคาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมล็ดเรพ (Rapeseed) และถั่วลิสงที่มีราคาเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง ในเดือน ธ.ค. 2552 ราคาของเมล็ดเรพเพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ย. 2552 ร้อยละ 3.7 ส่วนถั่วลิสงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36 ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพื่อการประกอบอาหารเพิ่มเป็นเงาตามตัว


  ภาพรวมจีน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง
 • ร้อยละ 40 ของแอปเปิลส่านซีส่งออกต่างประเทศ
  ร้อยละ 40 ของแอปเปิลส่านซีส่งออกต่างประเทศ (18 ธ.ค. 2552)

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ สนง.อุตสาหกรรมผลไม้มณฑลส่านซีได้แถลงว่า ฤดูเก็บเกี่ยวแอปเปิลของส่านซีเมื่อต้นเดือน ต.ค. 2552 ราคารับซื้ออยู่ที่ตันละ 580 – 620 หยวน ซึ่งเป็นราคารับซื้อที่ค่อนข้างดี ขณะเดียวกันการแปรรูปน้ำแอปเปิลสกัดเข้มข้นก็มีแนวโน้มดีเช่นกัน เพราะเพียง 20 วันของเดือน ต.ค. มีการแปรรูปน้ำแอปเปิลสกัดเข้มข้นถึง 140,000 ตัน และส่วนใหญ่ก็ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากสถิติช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2552 น้ำแอปเปิลสกัดเข้มข้นของมณฑลส่านซีมีปริมาณการส่งออก 382,000 ตัน


  มณฑลส่านซี / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน