เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • แอปเปิลของกานซูพุ่งแรง เตรียมรองรับงานวันชาติของจีน
    แอปเปิลของกานซูพุ่งแรง เตรียมรองรับงานวันชาติของจีน (16 ก.ย. 2552)
    ปี 2552 แอปเปิ้ล ฮัวหนิว ของเมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซูมีพื้นที่เพาะปลูกถึง 750,000 หมู่ (ประมาณ 312,500 ไร่) รวมผลผลิตกว่า 388,000 ตัน และมีมูลค่ารวม 510 ล้านหยวน พื้นที่เพาะปลูก 1 หมู่จะให้ผลผลิตราว 3,000 3,500 กก. และสร้างรายได้ราว 10,000 หยวน นับเป็นอุตสาหกรรมผลไม้สำคัญที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของเมืองเทียนสุ่ย นอกจากนี้ ยังได้ส่งออกจำหน่ายไปยังมณฑลต่าง ๆ เช่น เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง เพื่อรองรับช่วงวันหยุดยาวของจีน (วันชาติของจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์) รวมถึงกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
    มณฑลกานซู / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน