เกาะติดความเปลี่ยนแปลง

  • ด่านนำเข้าทางอากาศเสฉวน พัฒนาการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหาร
    ด่านนำเข้าทางอากาศเสฉวน พัฒนาการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหาร (19 ก.พ. 2561)
    เป็นที่ทราบกันดีว่า จีนมีประชากรมากเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีการขยายตัวทางเศษฐกิจอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้รายได้ของประชากรโดยเฉลี่ยสูงขึ้นควบคู่ไปกับศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่สูงตามขึ้นไปด้วย ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดสินค้าของจีนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าอาหาร ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นผู้ผลิตสินค้าอาหารส่งออกลำดับต้น ๆ ของโลก แต่ความต้องการนำเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนมีรสนิยมในการบริโภคที่เปิดกว้าง เปิดรับสินค้าและวัฒนธรรมจากต่างประเทศ อีกทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางอีคอมเมิรซ์ได้โดยสะดวกไม่ยุ่งยาก


    มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู