ศึกษาโอกาส

  • ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของวงการรถยนต์
    ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ของวงการรถยนต์ (10 พ.ค. 2560)
    รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicles Business / EV) คือ รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเก็บอยู่ในแบตเตอรี่ หรือ อุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าแบบอื่น ๆ ใน ปี 2513 ถึง 2523 มีวิกฤตการณ์พลังงานเกิดขึ้น จึงทำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้รับความนิยมในเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ต่อมาในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ปี 2551 การฟื้นฟูการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ได้ดีขึ้น ปัจจัยการขึ้นราคาของน้ำมัน และการรณรงค์เพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการกลับมาพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาอีกครั้ง
    เขตบริหารพิเศษฮ่องกง / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองฮ่องกง