Made in China 2025 กับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมของมณฑลหูหนาน

Made in China 2025 กับศักยภาพภาคอุตสาหกรรมของมณฑลหูหนาน

มณฑลหูหนานตั้งอยู่ภาคกลางของจีน มีข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางคมนาคม โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงที่มีระยะทางในปัจจุบัน 1,374 กม. สูงเป็นอันดับ 4 ของจีน และเชื่อมต่อไปยังเมืองเอกใน 20 มณฑล/เขตโดยรอบ (จาก 30 มณฑล/เขตของจีน ไม่รวมหูหนาน) ในด้านเศรษฐกิจ หูหนานมีมูลค่า GDP ติด Top10 ของจีนต่อเนื่องกันหลายปี ซึ่งในปี 2559 มีมูลค่า GDP 3.12 ล้านล้านหยวน เป็นอันดับที่ 9 ของจีน และ GDP เติบโตร้อยละ 7.9 โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของมณฑลหูหนานได้รับการผลักดันให้เน้นการใช้นวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมานานหลายปี ที่ผ่านมา หูหนานเป็นแหล่งกำเนิดของ “เทียนเหอ 1” หนึ่งในต้นแบบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของจีน ข้าวลูกผสม (Hybrid Rice) ซึ่งทำลายสถิติผลผลิตต่อหมู่สูงสุดในโลกอย่างต่อเนื่อง และหัวรถจักรไฟฟ้าที่มีกำลังแรงสุดในโลก ซึ่งในปี 2560 หูหนานได้รับการคัดเลือกให้เป็นมณฑลที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมเป็นอันดับที่ 12 ของจีน

ขณะเดียวกัน รัฐบาลหูหนานได้ชูนโยบาย “อุตสาหกรรมหลักแสนล้านหยวน” มากระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตของหูหนานให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เป้าหมายเพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตหลายด้านก้าวสู่อันดับต้น ๆ ของประเทศ ปัจจุบัน หูหนานมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้มากกว่าแสนล้านหยวน 11 ประเภท อาทิ เครื่องจักร อาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การแปรรูปธัญพืชและน้ำมัน โลหะ อุตสาหกรรมเบา วัสดุก่อสร้าง และการผลิตยา

อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จะไม่กล่าวถึงเลยคงไม่ได้ คือ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับมณฑลหูหนานอย่างมาก และยังเป็นอุตสาหกรรมแรกของหูหนานที่มีรายได้ทะลุหลักล้านล้านหยวนในปี 2558 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สร้างชื่อเสียงมานานให้กับมณฑลหูหนาน คือ เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง อุปกรณ์รถไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์และชิ้นส่วน และเครื่องจักรทำเหมืองแร่ เป็นต้น ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและน่าจับตามอง อาทิ รถยนต์พลังงานใหม่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรผลิตยา และอุปกรณ์ทางทะเล

ความน่าสนใจคงไม่ใช่แค่ตัวเลขของรายได้ แต่การมีอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่มีแบรนด์ได้มาตรฐานระดับสากลและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ ดูจะเป็นความภาคภูมิใจของชาวหูหนานมากกว่า โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง และ กลุ่มการผลิตรถไฟและอุปกรณ์รถไฟ อาทิ Zoomlion และ Sany (บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง Top10 ของโลก) CRRC Zhuzhou Locomotive (ผลิตหัวรถจักรไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และรถไฟความเร็วสูง) และ Zhuzhou Times New Material Technology (ผลิตวัสดุเชิงประกอบของโพลิเมอร์ (polymer composite materials) และ วัสดุลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ รถไฟ และเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง) รวมถึงบริษัทดาวรุ่งที่กำลังมาแรง อาทิ TBEA (ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า สายเคเบิล และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง) Tidfore (ผลิตอุปกรณ์สำหรับท่าเรือและเครื่องจักรทำเหมืองแร่) และ Zhuzhou CRRC Times Electric (ผลิตอุปกรณ์รถไฟฟ้า)

นอกเหนือจากการเป็นมณฑลที่มีชื่อเสียงด้านรถไฟแล้ว น้อยคนจะรู้ว่าหูหนานยังเป็นแหล่งผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของจีน โดยเป็นแหล่งรวมผู้ผลิตรถยนต์และรถยนต์พลังงานทางเลือกที่มีชื่อเสียง อาทิ Foton (บริษัทผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของจีน) Zotye, Geely และ BYD โดยในปี 2559 หูหนานผลิตรถยนต์ทะลุหลัก 1 ล้านคันเป็นครั้งแรก และมีรายได้จากการจำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์กว่า 200,000 ล้านหยวน

ปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท (ครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Made in China 2025) ได้แก่ อุตสาหกรรมชั้นนำ 1. การผลิตรถไฟและอุปกรณ์รถไฟ 2. เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง 3. วัสดุใหม่ อุตสาหกรรมโดดเด่น 4. เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การบินและอวกาศ 6. ยานยนต์พลังงานใหม่ 7. อุปกรณ์พลังงาน 8. ยาชีวภาพและอุปกรณ์การแพทย์ชั้นสูง 9. อุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 10. หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติระบบ Computer Numerical Control (CNC) 11. การต่อเรือและอุปกรณ์ทางทะเล 12. เครื่องจักรการเกษตร และตั้งเป้าว่า ภายในปี 2563 อุตสาหกรรมเป้าหมายจะมีรายได้รวม 2.88 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 กว่าเท่าตัว

ด้วยเหตุข้างต้น จึงไม่แปลกใจเลยที่มณฑลหูหนานได้รับเลือกจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจีนให้เป็น “กลุ่มเมืองนำร่อง Made in China 2025” แห่งที่ 3 ของจีน โดยมีนครฉางซาและเมืองปริมณฑล ได้แก่ เมืองจูโจว เมืองเซียงถาน เมืองเหิงหยาง เป็นเมืองนำร่องที่สำคัญ รวมเรียกว่า “กลุ่มเมืองฉางจูถานเหิง” ซึ่งมีมูลค่า GDP รวมกันคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของ GDP มณฑล

กลุ่มเมืองฉางจูถานเหิง มีจุดเด่นของฐานการผลิตและข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน นครฉางซา มีจุดเด่นในการเป็นฐานการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) เมืองจูโจว เป็นฐานการผลิตของ “อุตสาหกรรมขับเคลื่อน” (รถไฟ รถยนต์) และอุตสาหกรรรมนวัตกรรมใหม่ เมืองเซียงถาน เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์ขั้นสูง เมืองเหิงหยาง เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเก่า

ในฐานะ “กลุ่มเมืองนำร่อง Made in China 2025” รัฐบาลหูหนานได้กำหนดเป้าหมายก้าวแรกว่า ภายในปี 2562 กลุ่มเมืองฉางจูถานเหิงจะมีมูลค่าภาคอุตสาหกรรมรวมกว่า 900,000 ล้านหยวน โดยจะนำจุดเด่นอุตสาหกรรมและข้อได้เปรียบในแต่ละเมืองมาพัฒนาให้เกิดความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะเน้นการพัฒนาทั้งด้านแบรนด์ ตัวบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมที่ได้กำหนดไว้ของแต่ละเมืองไปพร้อม ๆ กัน

สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย Made in China 2025 โดยเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้มีความเป็นอัจฉริยะ (อาทิ การใส่นวัตกรรมและระบบอัตโนมัติ) เชื่อมโยงกับอินเตอร์เน็ต (เพื่อผลักดันการเป็นอัจฉริยะ รวมถึงการจำหน่ายผ่านอีคอมเมิร์ส) การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ใช้พลังงานต่ำ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม) และมีบริการทันสมัยมากขึ้น (ใส่บริการที่ดีในขั้นตอนการจำหน่ายและบริการหลังการขาย) ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ และการเปิดกว้างสู่ต่างประเทศ

โดยที่นโยบาย Made in China 2025 และยุทธศาสตร์ One Belt, One Road ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกของจีนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “Thailand 4.0” ของไทย และมณฑลหูหนานก็มีบทบาทในแนวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของจีน ไทยอาจใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากรร่วมกับมณฑลหูหนาน เพื่อให้พร้อมรับกับโอกาสและความท้าทายในยุคของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกได้อย่างทันท่วงที

แหล่งข้อมูล
- http://www.cinn.cn/quy/jizhezhan/hunan/376458.shtml
- http://baijiahao.baidu.com/s?id=1585275087993596192&wfr=spider&for=pc
- http://www.gov.cn/xinwen/2016-03/02/content_5048001.htm
- http://news.163.com/15/1020/20/B6D9AODM00014AEE.html
- http://news.changsha.cn/html/409/20160919/460259.html
- http://hn.rednet.cn/c/2015/10/19/3817035.htm
- http://www.sohu.com/a/152487074_123753
- https://www.icswb.com/newspaper_article-detail-176266.html
- http://www.360doc.com/content/17/0627/22/20981216_667056787.shtml
- http://www.ccieme.com.cn/detail.aspx?node=740&id=443
- http://hn.rednet.cn/c/2017/05/13/4292759.htm