ศึกษาโอกาส

  • สำรวจตลาดนมเปรี้ยว ในยุคที่ผู้บริโภคชาวจีนเน้นเรื่องสุขภาพ
    สำรวจตลาดนมเปรี้ยว ในยุคที่ผู้บริโภคชาวจีนเน้นเรื่องสุขภาพ (29 ต.ค. 2561)
    "นมเปรี้ยว” คือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมชนิดต่าง ๆ หรือจากการหมักบ่มด้วยจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกรดแล็กติกเป็นหลัก รวมทั้งจุลินทรีย์อื่นที่ใช้ในการผลิตนมเปรี้ยว นมเปรี้ยวถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการย่อยอาหาร และยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้ นมเปรี้ยวแบ่งออก เป็น 2 ประเภท ได้แก่ นมเปรี้ยวชนิดมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่ หรือที่คนจีนเรียกว่า นมเปรี้ยวอุณหภูมิต่ำ  (低温乳酸菌饮料) และ นมเปรี้ยวชนิดมีจุลินทรีย์ที่ไม่มีชีวิต หรือ นมเปรี้ยวอุณหภูมิปกติ (常温乳酸菌饮料)


    มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู