ศึกษาโอกาส

  • ธุรกิจสัตว์เลี้ยงมาแรง โอกาสทำเงินสูงในนครเฉิงตู
    ธุรกิจสัตว์เลี้ยงมาแรง โอกาสทำเงินสูงในนครเฉิงตู (20 ก.ค. 2561)
    ปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น เนื่องมาจากสภาพการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง มีขนาดครอบครัวที่เล็กลง ใช้ชีวิตในแบบสังคมเมืองมากขึ้น ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น และมีคนโสดเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัตว์เลี้ยงจึงเข้ามามีบทบาทเสมือนเพื่อนที่ใกล้ชิด ช่วยผ่อนคลายความเหงา คนในสังคมยินดีใช้จ่ายเงินเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีความสุข สุขภาพแข็งแรงและมีความสวยงาม ดังนั้น อุตสาหกรรมเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจึงนับวันยิ่งมาแรงและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นมากมาย ด้วยจำนวนประชากรและกำลังซื้อที่สูงของผู้บริโภคกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยงชาวจีน จึงส่งผลให้ธุรกิจสัตว์เลี้ยงในจีนเป็นเทรนด์ธุรกิจใหม่ที่ผู้ประกอบการทั้งชาวจีนและทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ  


    มณฑลเสฉวน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู