สร้างเครือข่าย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 • 44/100 ถ.นนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 • โทร.    0-2507-7999
 • แฟกซ์. 0-2547-5657
 • อีเมล์     tiditp@ditp.go.th
 • เว็บไซต์ http://www.ditp.go.th/

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

 • 22/77 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


 • โทร.    0-2513-1909
 • แฟกซ์. 0-2511-5200
 • อีเมล์     tiditp@ditp.go.th
 • เว็บไซต์ http://www.ditp.go.th/


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 • 44/100 ถ.นนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 • โทร.    0-2507-7444
 • แฟกซ์. 0-2547-5630
 • อีเมล์    info@dtn.go.th
 • เว็บไซต์ http://www.dtn.go.th/

หอการค้าไทย

 • 150 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 • โทร.    0-2622-1860 - 75
 • แฟกซ์. 0-2225-3372
 • อีเมล์    tcc@thaichamber.org
 • เว็บไซต์ http://www.thaichamber.org/


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 • 150/2 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 • โทร.    0-2622-1860 - 75
 • แฟกซ์. 0-2225-3372
 • อีเมล์    bot@thaichamber.org
 • เว็บไซต์ http://www.thaichamber.org/

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • โซน ซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 • โทร.    0-2345-1000
 • แฟกซ์. 0-2345-1296 - 99
 • อีเมล์    information@off.fti.or.th
 • เว็บไซต์ http://www.fti.or.th


หอการค้าไทย-จีน

 • อาคารไทยซี.ซี. ชั้น 9 เลขที่ 889 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 • โทร.    0-2675-8577 - 84
 • แฟกซ์. 0-2212-3916 - 17
 • อีเมล์    info@thaicc.org
 • เว็บไซต์ http://www.thaicc.org

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 • 267/1 ถ.ประชารษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 • โทร.    0-2585-5884
 • แฟกซ์. 0-2585-9204
 • อีเมล์    thaizhong@thaizhong.org
 • เว็บไซต์ http://www.thaizhong.org


สภาธุรกิจไทยจีน

 • 150/2 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200

 • โทร.    0-2622-3714
 • แฟกซ์. 0-2622-3713
 • อีเมล์    thailand_china.tcbc@yahoo.co.th
 • เว็บไซต์ http://www.tcbc.or.th

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

 • 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 • โทร.     0-2287-2674 - 7
 • แฟกซ์.  0-2287-2678, 0-2287-2664
 • อีเมล์    contact@thairiceexporters.or.th
 • เว็บไซต์ http://www.thairiceexporters.or.th


สมาคมยางพาราไทย

 • 45-47 ถนนโชติวิทยะกุล 3  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 • โทร.    0-7442-9011 - 2, 0-7442-9311
 • แฟกซ์.  0-7442-9312
 • อีเมล์     tra@csloxinfo.com
 • เว็บไซต์ http://www.thainr.com

สมาคมการค้าไทย-ฮ่องกง

 • อาคารสาทรสแควร์ ชั้น9 เลขที่ 906 ถ.สาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • โทร.    0-2343-9000
 • แฟกซ์. 0-2343-9029
 • อีเมล์    thai-hongkong@thta.or.th
 • เว็บไซต์ http://thta.or.th


สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

 • 127/36 ปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 • โทร.    0-2681-2222
 • แฟกซ์.  0-2681-0231 - 2
 • อีเมล์     tgma@thaigarment.org
 • เว็บไซต์ http://www.thaigarment.org

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

 • 919/119,919/615-621 อาคารชุดจิวเวลรี่เทรดเซ่นเตอร์ ชั้นที่ 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • โทร.    0-2630-1390 - 7
 • แฟกซ์.  0-2630-3257
 • เว็บไซต์ http://www.thaigemjewelry.or.th


สมาคมผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

 • 313 อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.สีลม เขตบางรัก 10500

 • โทร.    0-2638-2199
 • แฟกซ์. 0-2638-2536
 • อีเมล์    packer97@thaipoultry.org
 • เว็บไซต์ http://www.thaipoultry.org

สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

 • อาคารสาทรธานี 2 ชั้น 20, 92/58 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 • โทร.    0-2234-4724, 0-2234-0620
 • แฟกซ์. 0-2236-6084
 • อีเมล์    ttta@loxinfo.co.th
 • เว็บไซต์ http://www.ttta-tapioca.org


สมาคมเครื่องหนังไทย

 • 184/72 ชั้นที่16 อาคารฟอรั่ม ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 • โทร.     0-2645-3505 - 6 
 • แฟกซ์. 0-2645-3509
 • อีเมล์     admin@thaileathergoods.net
 • เว็บไซต์ http://www.thaileathergoods.net

สมาคมสปาไทย

 • 87/107-108 อาคารโมเดิร์นทาวน์ ชั้น 12 เอกมัยซอย 3 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 • โทร.     0-2381-4441
 • แฟกซ์. 0-2381-4442
 • อีเมล์    info@thaispaassociation.com
 • เว็บไซต์ http://www.thaispaassociation.com


สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

 • 86/6 ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 • โทร.    0-2712-2246 - 7
 • แฟกซ์.  0-2712-2970
 • อีเมล์     tapma@thaiautoparts.or.th
 • เว็บไซต์ http://www.thaiautoparts.or.th

สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย

 • 19/4  อาคารสิทธาคารคอนโดฯ ถ.ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

 • โทร.     0-2233-3873 - 4
 • แฟกซ์. 0-2236-4864
 • อีเมล์     info@thaitoyassociation.com
 • เว็บไซต์ http://www.thaitoyassociation.com


สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย

 • 538 อาคารแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษก (ซอย26) แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 • โทร.    0-2541-4078
 • แฟกซ์. 0-2541-4080  
 • อีเมล์    thaifruit.ass@gmail.com
 • เว็บไซต์ http://www.thaifruitassociation.com

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

 • เลขที่ 65/13 หมู่ 3 ซ.แจ้งวัฒนะ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 • โทร.    0-2973-3411 - 2
 • แฟกซ์. 0-2973-3413
 • อีเมล์     office@tfa.or.th
 • เว็บไซต์ http://www.tfa.or.th/th/index.php