ให้เรารู้จักท่าน

บีไอซี จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยที่สนใจมาประกอบธุรกิจและลงทุนในจีน ผ่านการให้บริการข้อมูล และคำปรึกษาแบบเจาะลึก โดยเฉพาะข้อมูลรายมณฑลของจีน โดยให้การบริการแก่ประชาชนไทยภายใต้แนวคิด “เพื่อคู่คิดนักธุรกิจไทยที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทุกมณฑลในจีน” โดยปัจจุบันเปิดให้บริการโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโดยตรงได้ทางเวบไซต์ thaibizchina.com หรือติดต่อศูนย์บีไอซี โดยตรงทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ walk-in ที่สำนักงานบีไอซีทุกแห่ง

เพื่อประโยชน์การให้บริการแก่ท่าน ในการแนะนำข้อมูลที่จะช่วยในการบุกตลาดประเทศจีน ขอเชิญผู้ประกอบการกรอกแบบสอบถามให้เรารู้จักท่าน

ข้อมูลทั่วไปบริษัท

 • 1. ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) * กรุณากรอก ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)
  (ภาษาอังกฤษ) * กรุณากรอก ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
 • 2. ที่อยู่บริษัท
 • โทรศัพท์ * กรุณากรอกโทรศัพท์
  โทรสาร
  E-mail * กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้อง
 • 3. ประเภทธุรกิจ
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ขาย (หากมี)
 • 4. จัดตั้งเมื่อวันที่ Select date in calendar (DD/MM/YYYY)
 • 5. การประกอบธุรกิจในประเทศจีน

 • พื้นที่มณฑล/เมือง ในประเทศจีนที่สนใจไปประกอบธุรกิจ
 • พื้นที่มณฑล/เมือง ในประเทศจีนที่เคยมีประสบการณ์ธุรกิจแล้ว
 • 6. กรณีได้ทำการลงทุนที่ประเทศจีนแล้ว-ชื่อบริษัท (ภาษาจีน)

  6.1 ชื่อบริษัท (ภาษาจีน)
  (ภาษาไทย)
 • ประเภทกิจการ

 • เงินทุนจดทะเบียน
 • 6.2 สาขาธุรกิจในพื้นที่อื่นของประเทศจีน
  (โปรดระบุพื้นที่)
 • 6.3 ท่านมีประสบการณ์ทำธุรกิจในจีนมาเป็นเวลานานเท่าใด


 • 6.4 สำนักงานบีไอซี ที่ท่านจะสะดวกขอรับการบริการ (ทั้งทางอีเมล์ หรือ walk-in)
 • 6.5 ชื่อและที่อยู่ของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในประเทศจีน
  (ชื่อ-นามสกุล)
  ความสัมพันธ์
 • โทรศัพท์
  โทรสาร
  E-mail/QQ.
 • 7. ประเด็นที่ท่านประสงค์ทราบจากเวบไซต์บีไอซี

 • อักษรภาพ * กรุณากรอก อักษรภาพ ให้ถูกต้อง