สัมมนา BIC

"Thailand 4.0 กับ Belt and Road: มิติใหม่ของความเชื่อมโยงทางการค้าและนวัตกรรมระหว่างไทย – จีน"
จัดโดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำ สอท./สกญ. ในจีน

เอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา

หัวข้อที่ 1
'Belt and Road' กับนัยต่อประเทศไทย มุมมองจากภาคเอกชน

Belt and Road โดย ดร. อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
หัวข้อที่ 2
E – Commerce และโอกาสสำหรับสินค้าไทยในยุค Internet+ และ Thailand 4.0

Thailand 4.0 โดย รศ. ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Online-to-Offline Business for Thai products in China โดย นายต่ง อีป๋อ CEO, Guangzhou Go Global FDI Information Services
หัวข้อที่ 3
จีนก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดและเศรษฐกิจแบ่งปัน...ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวอย่างไร

Enterprise Innovation in Sharing Economy โดย นายจาง ซินหง ผอ. ศูนย์วิจัย Sharing Economy, National Development and Reform Commission
หัวข้อที่ 4
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจในจีน

Thailand Smart Trade Center (TSTC) โดย นายยงค์กิจ ธรรมพัฒนาภรณ์ กรรมการบริหาร TSTC


"โอกาสทางการค้าระหว่างไทย – จีนด้านธุรกิจ E-Commerce"
จัดโดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำ สอท./สกญ. ในจีน

เอกสารประกอบการสัมมนา

หัวข้อที่ 1
กำหนดการสัมมนา โอกาสทางการค้าระหว่างไทย – จีนด้านธุรกิจ E-Commerce

กำหนดการสัมมนา โอกาสทางการค้าระหว่างไทย – จีนด้านธุรกิจ E-Commerce
หัวข้อที่ 2
ตลาด E-Commerce และสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

ตลาด E-Commerce และสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้
หัวข้อที่ 3
ประสบการณ์การทำธุรกิจ E-Commerce ของจีน และการสร้างทีมในธุรกิจ E-Commerce

ประสบการณ์การทำธุรกิจ E-Commerce ของจีน และการสร้างทีมในธุรกิจ E-Commerce
หัวข้อที่ 4
โอกาสของ SME ไทยในตลาด E-Commerce ของจีน และทั่วโลก

โอกาสของ SME ไทยในตลาด E-Commerce ของจีน และทั่วโลก
หัวข้อที่ 5
การค้าการลงทุนในจีนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การค้าการลงทุนในจีนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


"One Belt One Road กับโอกาสทางการค้าระหว่างไทย – จีน"
จัดโดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำ สอท./สกญ. ในจีน

เอกสารประกอบการสัมมนา

หัวข้อที่ 1
กำหนดการสัมมนา "One Belt One Road กับโอกาสทางการค้าระหว่างไทย – จีน"

กำหนดการสัมมนา "One Belt One Road กับโอกาสทางการค้าระหว่างไทย – จีน"
หัวข้อที่ 2
รู้จักประเทศจีนกับศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

รู้จักประเทศจีนกับศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน
หัวข้อที่ 3
"One Belt One Road" กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไทย-จีน

เจาะลึก One Belt : ความเชื่อมโยงทางถนนกับไทย ภาค 1
เจาะลึก One Belt : ความเชื่อมโยงทางถนนกับไทย ภาค 2
หัวข้อที่ 4
เมื่อพร้อมแล้ว ควรจะทำอย่างไรเพื่อจะเข้าไปทำธุรกิจในจีน

เมื่อพร้อมแล้ว ควรจะทำอย่างไรเพื่อจะเข้าไปทำธุรกิจในจีน ภาค 1
เมื่อพร้อมแล้ว ควรจะทำอย่างไรเพื่อจะเข้าไปทำธุรกิจในจีน ภาค 2
เมื่อพร้อมแล้ว ควรจะทำอย่างไรเพื่อจะเข้าไปทำธุรกิจในจีน ภาค 3
หัวข้อที่ 5
การค้าออนไลน์ในจีน

การค้าออนไลน์ในจีน


งานสัมมนานักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา ครั้งที่2 ประจำปี 2556
วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ โรงแรม Four Season เซี่ยงไฮ้

เอกสารประกอบการสัมมนา

หัวข้อที่ 1
แนวโน้มเศรษฐกิจจีน และบทบาทของเงินหยวนต่อการทำธุรกรรมระหว่างประเทศและประโยชน์สำหรับนักธุรกิจไทย
โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกิจการธนาคารต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด


" การสัมมนาการผงาดขึ้นมาอย่างสันติของจีน วันที่ 6 กันยายน 2555 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ "

เอกสารประกอบการสัมมนา

หัวข้อที่ 1
เมื่อจีนผงาดและเปลี่ยนโฉมรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ นักลงทุนไทยควรปรับตัวอย่างไร
โดย วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน
หัวข้อที่ 2
การผงาดขึ้นมาของจีนในต้นศตวรรษที่ ๒๑ ในทัศนะของสหรัฐอเมริกา
โดย วิบูลย์ ตั้งกิตติภาภรณ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน


" การติดตามผลการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในส่วนของภาคเอกชน วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ "

สารจากนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เอกสารประกอบการสัมมนา

หัวข้อที่ 1
แชร์ประสบการณ์ Retails sector
โดย นายธนากร เสรีบุรี ผู้บริหารบริษัท CP ในฐานะประธานสภาธุรกิจไทย-จีน
หัวข้อที่ 2
ข้อแนะนำการลงทุนในจีน ประสบการณ์จริงของน้ำตาลมิตรผล
โดยนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มน้ำตาลมิตรผลและ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
หัวข้อที่ 3
อนาคตเงินหยวนในการค้าไทย-จีน และตลาดโลก
โดย นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวข้อที่ 4
จีน : แหล่งเงินทุนของธุรกิจไทย
โดย นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน
หัวข้อที่ 5
โอกาสและผลประโยชน์ไทยจาก ASEAN-China FTA
โดย น.ส. จิตวิมล กนิษฐนาคะ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงาน ASEAN PLUS กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ และ ผศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อที่ 6
อนาคตสินค้าไทยและสินค้าเกษตรไทยในจีน
โดย นายสมพงษ์ นิ่มเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร และ นายเถลิงศักดิ์ วงศ์สามศร อัครราชทูตที่ปรึกษา
ฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
หัวข้อที่ 7
ธุรกิจบันเทิงไทยในตลาดจีนปัจจุบัน ความสำเร็จของ “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า...รัก”
โดย นายพิทยา สิทธิอำนวย ผู้อำนวยการฝ่าย International Sales บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล


ข้อมูลสรุปรายมณฑล

ข้อมูลสรุปรายมณฑลแบ่งตามพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) ประจำสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ไทยในจีน