ข้อมูลมณฑล


ปักกิ่ง


กว่างโจว


คุนหมิง


เซี่ยงไฮ้


เฉิงตู


เซี่ยเหมิน


ซีอาน


หนานหนิง


ชิงต่าว


ฮ่องกง


ข้อมูลสรุปรายมณฑล

ข้อมูลสรุปรายมณฑลแบ่งตามพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (BIC) ประจำสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในจีน

BIC ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว

BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน

BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว

BIC ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง