วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561
การประชุมครั้งที่ 12 ของกลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง Pan-Pearl River Delta (PPRD) ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 25561 ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว ณ โรงแรม China Hotel - A Marriott Hotel นครกว่างโจว ภายใต้หัวข้อ แบ่งปันโอกาสเพื่อการเปิดกว้าง นวัตกรรมและการพัฒนา "shared opportunity for opening, innovation and development" โดยการประชุมประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมกลุ่มหลัก กลุ่มย่อย การประชุมออนไลน์ การประชุมด้านธุรกิจ กิจกรรมดูงานและการประชุมระดับสูงโดยมีรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งและเจียงซีร่วมเป็นเจ้าภาพ
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 Avic Guizhou Aircraft Company ได้จัดพิธีอวดโฉมเครื่องบินรบเพื่อการส่งออกรุ่นใหม่ ซึ่งมีชื่อว่า FTC-2000G (ภาษาจีนเรียกว่า เซินอิง (神鹰) แปลว่า อินทรีเทวดา) ณ เมืองอันซุ่น มณฑลกุ้ยโจว ชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าอีกขั้นของการผลิตเครื่องบินทหารเพื่อการส่งออกของจีน
งานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติประเทศจีน1 (China International Import Expo - CIIE) ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเปิดเสรีทางการค้าและความเป็นโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) ของจีน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการเกษตรแห่งมณฑลเสฉวน จัดการประชุม “การแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงสาธิตนาข้าวคุณภาพดีเยี่ยมประจำปี 2561” ณ เมืองกว่างฮั่น มณฑลเสฉวน โดยมีผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากมณฑลและเขตปกครองตนเองในพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึง ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเมล็ดพันธุ์และคณะกรรมการพันธุ์พืช จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน รายละเอียดการรับสมัครดังนี้
สนง. เกษตรมณฑลส่านซี จับมือ JD Logistics ในความร่วมมือกระจายสินค้าเกษตรผ่าน JD.com และพัฒนาการขนส่งสินค้าผ่าน JD Logistics โดยจะใช้อากาศยานไร้คนขับในการจัดส่งองุ่นให้แก่ผู้ซื้อในเขตนครซีอาน และการจัดส่งแบบ Air Freight ให้แก่ผู้ซื้อทั่วประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชนบท
รัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วงได้ประกาศ แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกว่างซีให้มีคุณภาพสูงขึ้น ระหว่างปี 2561-2563 โดยมุ่งพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของอุตสาหกรรมดั้งเดิม เร่งยกระดับและปรับโฉมธุรกิจ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่
Future Retail หรือการค้าปลีกแห่งอนาคต เป็นแนวคิดการค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่ก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการค้าปลีกกับผู้บริโภคผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

ฮ่องกงนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการขนส่งในภูมิภาคแล้ว ปัจจุบันยังได้ตำแหน่งใหม่จากรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology: I&T) ในเขต Greater Bay Area (GBA) อีกด้วย ซึ่งรัฐบาลฮ่องกงก็ได้ขานรับนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้วยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและผลักดันระบบนิเวศสำหรับด้าน I&T อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ่มเพาะจากหน่วยงานต่าง ๆ การให้เงินทุนสำหรับ startup ด้าน I&T ซึ่งล้วนแต่ช่วยส่งเสริมให้ระบบนิเวศ startup ของฮ่องกงเติบโตเร็วติดอันดับต้นของโลก โดยในปี 2560 ฮ่องกงมี startup เพิ่มเป็นเกือบ 2,500 ราย (เติบโตร้อยละ 16 จากปีก่อนหน้า) และมีบุคลากรทำงานในธุรกิจ startup กว่า 6,000 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 21) แผนพัฒนาเขต GBA ที่รัฐบาลจีนผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย I&T นี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดผนึกจุดแข็งของฮ่องกงเข้ากับเซินเจิ้น (เมืองต้นแบบ smart city ของจีน) ซึ่งภาค I&T ของฮ่องกงกับเซินเจิ้นรวมกันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก บทความในวันนี้ เราจึงจะว่ากันด้วยเรื่องของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง(Hong Kong Science & Technology Park: HKSTP)อีก 1 ใน 3 เสาหลักในการสนับสนุน startup ด้าน I&T ของฮ่องกง ควบคู่กับ Cyberport และ HKPC ที่เคยกล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซียงไฮ้
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซียงไฮ้

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

ศัพท์จีนธุรกิจน่ารู้

董事长

ต่งซื่อจ่าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

Links

แสดงผู้ใช้ออนไลน์
  • ผู้ใช้งานขณะนี้ = 25 คน
  • จำนวนผู้เข้าชม (เดือนนี้)
    42,221 คน
  • จำนวนผู้เข้าชม (ทั้งหมด)
    9,328,527 คน