วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561
การประชุมครั้งที่ 12 ของกลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง Pan-Pearl River Delta (PPRD) ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 25561 ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว ณ โรงแรม China Hotel - A Marriott Hotel นครกว่างโจว ภายใต้หัวข้อ แบ่งปันโอกาสเพื่อการเปิดกว้าง นวัตกรรมและการพัฒนา "shared opportunity for opening, innovation and development" โดยการประชุมประกอบด้วยกิจกรรมการประชุมกลุ่มหลัก กลุ่มย่อย การประชุมออนไลน์ การประชุมด้านธุรกิจ กิจกรรมดูงานและการประชุมระดับสูงโดยมีรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งและเจียงซีร่วมเป็นเจ้าภาพ
อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นกระแสที่มาแรงในปัจจุบัน และในสถานการณ์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ดูเหมือนว่ารถยนต์อัจฉริยะมีแนวโน้มการเจริญเติบโตเร็วที่สุด มีการคาดการณ์กันว่า ภายในปี 2568 รถยนต์ไร้คนขับจะมีศักยภาพในตลาดโลกสูงถึง 200,000-1,900,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และภายในปี 2578
รถยนต์ไร้คนขับจะมียอดจำหน่ายถึง 11.8 ล้านคัน โดยจีนจะครองตลาดโลกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24


งานมหกรรมแสดงสินค้านำเข้านานาชาติประเทศจีน1 (China International Import Expo - CIIE) ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการเปิดเสรีทางการค้าและความเป็นโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Globalization) ของจีน
รัฐบาลเขตเป่ยเป้ย ลงนามความร่วมมือกับคณะกรรมการวิจัยสิ่งก่อสร้างแห่งชาติจีน สมาคมการแพทย์แห่งชาติจีน และมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเฉิงตู ภายใต้โครงการก่อสร้างและพัฒนาตำบลจิ้งกวน เขตเป่ยเป้ย มหานครฉงชิ่งเพื่อตั้งเป็น “แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวัยเกษียณ” ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณที่ชื่นชอบการพักผ่อนภายใต้อากาศบริสุทธิ์สดชื่นและธรรมชาติที่สวยงามเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัย 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ของศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน รายละเอียดการรับสมัครดังนี้

สายการบิน Loong Airlines (长龙航空) เปิดเที่ยวบินช่วงฤดูหนาวจากนครซีอานบินตรงสู่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา จ. ชลบุรี

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปรียบเสมือน “อาวุธ” ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ให้บริการทางการเงินที่มีความน่าเชื่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพราะเทคโนโลยีไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือด้วยตัวเอง แต่จำเป็นต้องร่วมมือกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ จึงสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและก้าวต่อไปได้ไกลยิ่งขึ้น
จีนกลายเป็นตลาดค้าเครื่องดนตรีรายใหญ่อันดับสองของโลก อีกทั้งการเติบโตของธุรกิจการเรียนการสอนดนตรีแพร่ขยายไปอย่างกว้างขวาง กระตุ้นให้เกิดเม็ดเงินในตลาดจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ มณฑลซานตงจะสามารถคว้าโอกาสจากอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไร
ต่อยอดจากที่ฮ่องกงได้รับการกำหนดยุทธศาสตร์จากรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology: I&T) ในเขต Greater Bay Area (GBA) และได้รับการสนับสนุนทั้งในเรื่องงบประมาณส่งเสริม I&T การเสริมสร้างระบบนิเวศธุรกิจด้านนวัตกรรมดิจิทัล การบ่มเพาะบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้าน I&T รวมไปถึงนโยบายดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้มาทำงานในฮ่องกง ล่าสุด รัฐบาลได้ประกาศรายชื่อ 11 สาขาอาชีพความชำนาญเฉพาะด้าน (Talent list) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในการพัฒนาฮ่องกงให้เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มและมีความหลากหลาย โดย 11 สาขาความชำนาญเหล่านี้ มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท  และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ซึ่งครอบคลุมไปถึงแผนยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเดินเรือระหว่างประเทศ รวมถึง การบำบัดของเสีย บทความตอนนี้ เราจึงขอสรุปรายละเอียดโดยสังเขปของ 11 สาขาอาชีพความชำนาญ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับภาคส่วนที่ต้องการเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของฮ่องกง รวมทั้งบรรดา talent ชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเหล่านี้และสนใจโอกาสงานในฮ่องกงศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซียงไฮ้
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซียงไฮ้

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว

ศัพท์จีนธุรกิจน่ารู้

现金流量,
资金流动,
(公司、政府等的)现金流转,
积极的现金流转

เซี่ยนจินหลิวเลี่ยง,
จือจินหลิวต้ง,
(กงซือ เจิ้งฝู่เติ่งเตอ) เซี่ยนจินหลิวจ่วน,
จีจี๋เตอเซี่ยนจิน หลิวจ่วน

กระแสเงินสด

Links

แสดงผู้ใช้ออนไลน์
  • ผู้ใช้งานขณะนี้ = 28 คน
  • จำนวนผู้เข้าชม (เดือนนี้)
    27,108 คน
  • จำนวนผู้เข้าชม (ทั้งหมด)
    9,460,220 คน